Nieuws
Werken op spooremplacement

ProRail wil werken gaan uitvoeren op het spooremplacement Binckhorst, tegenover Voorburg-Noord. Het gaat om het verleggen van sporen (en bovenleiding), het weghalen van wissels, het schrappen van spoorovergangen en de aanleg met een nieuw beveiligingssysteem.

De werken zijn nodig in het kader van het Programma hoogfrequent spoor dat betekent dat er meer treinen moeten gaan rijden op het bestaande spoornetwerk, en ook sneller, met ingang van 2025. Op Den Haag CS worden de sporen 11 en 12 ook weer in gebruik genomen.

Volgens ProRail vinden alle werken plaats binnen de geluidnormen die vastliggen in een vergunning uit oktober 2016. Er is sprake van een ‘milieuneutrale’ operatie. De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) moet de plannen nog wel beoordelen. Wanneer de werken starten en hoe lang de gaan duren is nog onbekend. (foto NS)