Nieuws
Aanvang met luchtkwaliteitsmetingen in Voorburg-West

Deze week is begonnen met het meten van de luchtkwaliteit in Voorburg-West.  Citizen Science groep LV2 (Lucht Voor Leidschendam-Voorburg) heeft al eerder aangekondigd dat men, gesteund door de gemeente, gedurende een periode van twee jaar luchtkwaliteitsmetingen wil doen in Voorburg-West.

Er werd nog gezocht naar geschikte adressen waar gemeten zou kunnen worden. LV2 deed een oproep: wilden vrijwilligers hun tuin ter beschikking stellen om meetapparatuur op te hangen? De respons was groot. LV2 kon kiezen uit bijna dertig adressen. Van te voren was al duidelijk op welke gronden keuzes zouden worden gemaakt: de afstand tot de belangrijkste kruispunten waren de criteria. Acht locaties werden zo geselecteerd.

De sets met Palmesbuisjes zijn nu geïnstalleerd. Palmesbuisjes bevatten een chemische stof, die gevoelig is voor de stikstofdioxide in uitlaatgassen, en die daardoor in de loop van een paar weken verandert. LV2 hangt de buisjes op voor een periode van vier weken, waarna de buisjes verwisseld worden voor nieuwe. De oude worden in een gespecialiseerd laboratorium doorgemeten. Het analyseren in het laboratorium kost nog eens een paar weken. Pas daarna komen de resultaten beschikbaar. De meetresultaten zijn dan voor iedereen te zien op de website samenmeten.rivm.nl ,de website waar alle luchtkwaliteitsmetingen door Citizen Science groepen in Nederland worden gepubliceerd.

De metingen gaan twee jaar door.  Niet alleen veranderingen door de Binckhorst en Victory Boogie Woogietunnel spelen een rol, maar ook weersomstandigheden en de invloed van Coronamaatregelen op het verkeer. Resultaten niet alleen voor LV2 van belang, maar ook voor de gemeente met name voor Voorburg-West. (foto Buro Blauw)