Nieuws
In 20 jaar 4000 woningen erbij

B&W willen het aantal woningen in de gemeente in de periode tot 2040 met 4000 opvoeren. Waar die woningen moeten komen zal nog nader bepaald moeten worden. Op het Raadhuis wordt er van uitgegaan dat het aantal inwoners tussen nu en 2040 met zo’n 10.000 zal stijgen tot 85.000.

De nieuwbouw zal naar verwachting vooral gebeuren op reeds bekende locaties en op plekken waarvan de eigenaren hebben aangegeven dat zij daar in de toekomst willen gaan bouwen. Op dit moment liggen er zo’n 40 bouwplannen voor in totaal tussen 2500 en 3000 woningen.

Voor het restant zullen nog plekken gevonden moeten worden. Te denken valt dan aan bedrijfs- of kantoorlocaties zijn die hun huidige functie verliezen, maar ook bestaande woningbouw die aan vernieuwing toe is. Uitgangspunt is dat het buitengebied maar beperkt bijdraagt aan de bouwplannen.

B&W zijn nu bezig met een verkenning. Die moet eind dit jaar in het kader van de Omgevingsvisie klaar zijn. Lukt dat niet dan wordt het een latere uitwerking van die visie. Een woordvoerster van B&W wijst er wel op dat de gemeente voor de bouw afhankelijk is van de woningmarkt, ontwikkelaars en woningcorporaties.

Wethouders hebben in het verleden herhaaldelijk aangegeven dat de gemeente geen ruimte meer heeft voor grootschalige woningbouw. Wilde het groen behouden blijven dan was hoogbouw de enige oplossing.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com