Nieuws
Tracé tram/lightrail Binckhorst ligt vast

Het tracé voor een tram dan wel lightrail vanaf Den Haag CS via de Binckhorst naar Station Voorburg ligt al onherroepelijk vast. Er wordt ook niet meer naar een alternatief gekeken. Dat heeft mevrouw Willemijn Smal namens de Commissie voor de milieu effectrapportage (MER) gemeenteraadsleden laten weten.

Zij bevestigde daarmee eerdere berichtgeving van Vlietnieuws. Verantwoordelijk wethouder Astrid van Eekelen heeft tot nu toe steeds de indruk gewekt dat er nog wel een alternatief tracé mogelijk was.

Het tracé is opgenomen in een door Den Haag opgesteld bestemmingsplan. Dat is ook door de Raad van State beoordeeld en ligt daarmee vast. Het tracé loopt via de Binckhorstlaan en de Maanweg tot aan de grens van Leidschendam-Voorburg bij de Huygenstraverse, direct naast de spoorbaan Den Haag – Gouda – Utrecht.

Mevrouw Smal erkende dat het tracé formeel nog niet vast ligt op het grondgebied van Leidschendam-Voorburg. ,,Maar je komt wel ergens uit’’, zei ze met een verwijzing naar het Haagse tracé. ,,En dat is dus niet meer ergens anders.’’ De Huygenstraverse ligt naast scouting Livingstone Miriam en Opa’s veldje. Beiden wil de gemeenteraad onaangetast laten.

Volgens mevrouw Smal gaat het in de toekomst alleen nog over de keuze van vervoermiddel: tram of lightrail. De bus is al afgevallen omdat die te weinig passagiers kan vervoeren. Ook de inpassing van het tracé is nog een onderwerp van gesprek.

De Commissie voor de MER heeft alleen gekeken naar het tracé tussen Den Haag CS en Station Voorburg, niet naar de geplande doortrekking naar Zoetermeer. ,,Dat is een volgende fase”, aldus Smal. Ook de lijn via Binckhorstlaan, Prinses Mariannelaan en Geestbrugweg naar Delft is niet beoordeeld.

Of het gedachte tracé in Leidschendam-Voorburg bij Station Voorburg ondergronds kan, heeft de commissie ook niet bekeken. ,,Dat is een politieke keuze’’, aldus mevrouw Smal.

De Commissie voor de MER gaf eerder al aan dat er een nieuw onderzoek moet komen naar de mobiliteitsvraag die ontstaat door grootschalige bouw op de Binckhorst en in het Central Innovation District (CID, tussen de stations HS, CS en Laan van Nieuw Oost Indië) en hoe die opgevangen kan worden. Ook vindt de commissie dat het hele traject van Scheveningen tot Zoetermeer bekeken moet worden, niet alleen het stuk Den Haag CS – Station Voorburg.

De Commissie is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. Een advies hoeft niet opgevolgd te worden. Voor het tracé dient een MER gemaakt te worden. Daarbij gaat het ook om de effecten voor de omgeving zoals luchtvervuiling, geluidoverlast en trillingen door langsrijdende trams/lightrails.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com