Nieuws
Gemeente kan het niet meer aan; uitstel projecten

De gemeentelijke ambtenaren kunnen het werk niet meer aan door de effecten van de coronacrisis. Dat betekent onder andere dat projecten, waaronder woningbouw, worden uitgesteld tot na 2021. Voor nieuwe projecten is dit jaar ook geen ruimte.

Dat blijkt uit een brief van burgemeester Klaas Tigelaar aan de gemeenteraad. Bij de gemeente werken 650 ambtenaren. Er wordt in coronatijd prioriteit gegeven aan het beschermen van de sociale infrastructuur, het beperken van de economische schade en het versterken van de zelfredzaamheid bij inwoners.

Behalve het dit jaar opschorten van de medewerking aan nieuwe ruimtelijke projecten (zoals woningbouw) gaan de volgende projecten dit jaar niet door:

– Sportcampus / Sportpark Duivesteijn,

– Ombouw Onze lieve vrouw ten Hemelopnemingkerk Oosteinde Voorburg tot woningen,

– Vernieuwing basisschool Maria Bernadette Leidschendam,

– Woningbouw op terrein kantoor Van Ruysdaellaan 41-69 Leidschendam,

– Woningbouw Oosteinde 241-245A in Voorburg en Park Vronesteijn 12 Voorburg,

– Sociale woningbouw Prinsenhof en aan het Fluitpolderplein Leidschendam,

– (Sociale) woningbouw Nieuwstraat/De Horre/Oude Bleijk Leidschendam.

Tigelaar schrijft dat de coronaprioriteiten die B&W nu hebben bepaald ambtenaren wegtrekken van andere taken. Daar komen zaken als thuiswerken, thuisonderwijs aan kinderen, de lokale naweeën van de toeslagenaffaire bij de belastingdienst en de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen met coronamaatregelen bij. Bovendien blijkt thuiswerken de slagkracht van de ambtenaren te verlagen.

B&W willen de gemeentelijke dienstverlening hoe dan ook waarborgen. Wel staat nu al vast dat een proef met zaterdag openstelling van het servicecentrum niet door gaat. Ook het project dienstverlening 24 uur per dag, 7 dagen van de week staat on hold. Datzelfde geldt voor het doorontwikkelen van robot Elvie in het servicecentrum.

Er wordt geen Omgevingsvisie meer gemaakt door deze coalitie. Er komen wel vier stukken voor een na de gemeenteraadsverkiezing van maart 2022 te vormen coalitie over groen, mobiliteit en bereikbaarheid, economie en bedrijvigheid en energie omwenteling. Een nota Omgevingskwaliteit blijft eveneens achterwege.

De coalitie komt niet meer met een evenementenvisie, een stuk over ‘blurring’ in de horeca (verkoop andere producten) of het terrassenbeleid. Een formele herijking van het Sociaal Kompas – waarin staat in hoe de gemeente zorgt voor effectieve en efficiënte ondersteuning aan inwoners – blijft ook uit.

Er wordt wel gewerkt aan een aanscherping van het Kompas op vier terreinen: Kwetsbare inwoners/inwoners die ondersteuning nodig hebben (wie zijn dat?); De omvang van het vangnet (wat moet de gemeente doen?); Partners (welke organisaties zijn nodig?); Informatiestromen (privacy). Het systeem van Subsidietafels wijzigt in 2022 en 2023 niet. Er komen geen nieuwe subsidieontvangers of nieuwe onderwerpen bij.

Andere zaken die op de lange baan worden geschoven zijn onder andere: Nota gehandicapten parkeren; evaluatie van de lokale zorgverzekering; monitor van het minimabeleid; training van professionals die laaggeletterde inwoners gaan helpen; analyse van de dienstverlening in de zorg en jeugdzorg; meer ambtenaren inzetten op het tijdig signaleren van problemen bij de jeugd; aanbesteding re-integratietrajecten voor inwoners zonder werk; actie inzake schoolzwemmen en de ontwikkeling van het buurthuis van de toekomst.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter