Nieuws
D66: ‘Nieuwe plek VRC ook verantwoordelijkheid gemeente’

Wat  D66 betreft heeft de gemeente een uiterste inspanningsverplichting om de Voorburgse Rugbyclub (VRC) aan een nieuwe locatie te helpen. Met een motie roept de fractie van D66 het college van B&W daartoe op. VRC is op dit moment tijdelijk gehuisvest op het beoogde bouwterrein op De Star in Leidschendam.

D66-gemeenteraadslid Mahjoub Mathlouti: ,,De rugbyclub heeft na wat verhuizingen de afgelopen jaren een tijdelijk onderkomen gekregen op De Star. De geplande bouwplannen op De Star komen steeds dichterbij en daarmee ook het vertrek van de rugbyclub daar. Met D66 willen we voorkomen dat het vinden van een nieuwe locatie straks alleen een probleem van de rugbyclub is.”

,,VRC heeft zich sinds haar start in 2015 met inmiddels honderden jeugdleden mooi ontwikkeld tot een volwaardige sportclub in onze gemeente. Zo hebben zij op eigen kracht een clubhuis opgebouwd en is het mooi om te zien hoe zij met waarden zoals discipline, respect en plezier zich richten op de bredere ontwikkeling van kinderen. Maar ook op het gebied van gezonde voeding en leefstijl. Als D66-er én sportliefhebber juich ik dat toe.”

In 2017 is besloten dat VRC zich tot de woningbouw tijdelijk op De Star mag vestigen. Concreet tot het bestemmingsplan onherroepelijk is mag de jeugdclub daar blijven. De verwachting is tot september 2022.

Aan De Star moeten 109 sociale huurwoningen en 36 vrije sectorwoningen komen. Mathlouti: ,,De bouwplannen zelf zien er goed uit en met het vaststellen van het ruimtelijk kader zetten we een goede stap in het realiseren van de broodnodige woningen in onze gemeente. De geplande woningbouw op De Star kan daarom geen vertraging oplopen. De tijd voor een nieuwe locatie voor de rugbyclub begint daarom wel te dringen.”