Mening
Blog: Van A naar B

(Vlietnieuws is deze week een nieuwe serie begonnen. De fractieleiders van alle politieke partijen in de gemeenteraad, behalve Kees Verschoor van ChristenUnie-SGP, gaan maandelijks een column schrijven. Vandaag de tweede van Louise Kortman, fractieleider van de VVD)

Tijdens de gemeenteraadsvergaderingen staan bouwplannen steeds vaker centraal. Zijn het niet onze eigen bouwplannen, dan wel die van de buurtgemeenten. Onze regio groeit. Leidschendam-Voorburg gaat de komende 20 jaar 4000 huizen bouwen. Onze buurman Den Haag doet daar een schepje bovenop met 50.000 woningen op de Binck en ook Rijswijk en Voorschoten hebben grote plannen gepresenteerd. Meer bewoners betekent meer drukte op straat en op de weg. Het is dus belangrijk dat we naast woningen ook net zo hard investeren in onze infrastructuur.

Als VVD LV vinden we het belangrijk dat iedereen zich binnen onze gemeente op een goede en veilige manier kan verplaatsen. Het maakt voor ons niet uit hoe, of het nu gaat om onze kinderen die per fiets naar school gaan, de buurman die de auto pakt naar zijn werk of dat we met zijn allen met het openbaar vervoer op familiebezoek gaan. De vrije keuze voor het vervoermiddel staat voor de VVD LV voorop. Waar andere partijen ervoor kiezen één vervoermiddel voorrang te geven, investeren wij evenredig in zowel auto als fiets, als hoogwaardig openbaar vervoer. Het is bij ons daarom én-én-én.

Alleen zo houden we Leidschendam-Voorburg de bereikbare gemeente die het nu is.

Ongeveer de helft van onze inwoners werkt buiten onze eigen gemeente. Dit cijfer zal niet veranderen als we groeien. Ook worden er lokale arbeidsplaatsen gecreëerd. Dat betekent dat we nog steeds tijdens de spits een uitdaging hebben om Leidschendam-Voorburg soepel en veilig in en uit te kunnen. Meer woningen aan de randen van onze gemeente maken die uitdaging alleen maar groter. Onze inzet vorig jaar op een extra brug heeft het helaas niet gehaald, maar we blijven inzetten op andere ingrepen zoals bijvoorbeeld de aanleg van de Rijnlandroute, betere doorstroming op de Noordsingel en de Veursestraatweg, en de ongelijkvloerse kruising bij de N14.

Maar het gaat niet alleen om grote projecten. Goede infrastructuur in de wijken is net zo belangrijk. Verlengde fietsroutes, goed onderhouden fiets- en voetpaden en goede gratis parkeervoorzieningen voor zowel de auto’s als fietsen zorgen ervoor dat iedereen zich veilig door onze wijken en straten kan bewegen. We willen daarin investeren. Mocht het autorijden of fietsen niet de voorkeur hebben dan is het onze ambitie dat iedere bewoners op korte afstand ook altijd een bus of tram kan pakken.

Dus zodra er gebouwd gaat worden, moet er goed gekeken worden wat dit betekent voor de bereikbaarheid. Is de ontsluiting goed geregeld en zijn er genoeg parkeerplaatsen, ook voor fietsen? En kun je je als voetganger goed verplaatsen door de wijk. De VVD is hier scherp op.

Dit kunnen we echter niet alleen. Het komend jaar willen we met bewoners, ondernemers en organisaties graag in gesprek hoe we Leidschendam-Voorburg nog beter en veiliger bereikbaar maken. Iedereen met een goed idee voor de bereikbaarheid of verkeersveiligheid is bij ons aan het juiste adres. We hopen graag dat u met ons meepraat en denkt! Mailadres: fractie@vvd-lv.nl

(Louise Kortman, fractievoorzitter VVD)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter