Nieuws
‘Stompwijk past beter bij Zoeterwoude’

Stompwijk past beter bij Zoeterwoude dan bij Leidschendam-Voorburg. Deze mening is Stompwijker Leo Oliehoek toegedaan. Hij opperde zijn gedachte eind vorig jaar al in het Stompwijkse huis-aan-huisblad De Dorpsketting. Recent kwam daar een instemmende reactie vanuit Zoeterwoude bovenop. Sindsdien is de discussie in een stroomversnelling geraakt.

Volgens Oliehoek past Stompwijk beter bij Zoeterwoude omdat die gemeente landelijk, klein en gezellig is. Een krachtenbundeling met Zoeterwoude is volgens hem ‘beter voor de toekomst van Stompwijk’. Oliehoek stelt dat Stompwijk op de prioriteitenlijst van Leidschendam-Voorburg gevoelsmatig altijd onderaan staat.

Zo is er al 25 jaar geen woningbouw meer gepleegd in Stompwijk en zijn er voortdurend discussies geweest over de wegverbindingen. ,,Dat heeft wonden achter gelaten’’, meent Oliehoek. ,,Wij zijn veel kwetsbaarder.’’

Hij erkent wel dat Leidschendam-Voorburg als stad met 75.000 inwoners heel andere problemen heeft dan het dorp Stompwijk, en dus ook andere prioriteiten stelt. Daardoor past de huidige combinatie ook niet goed, zo meent Oliehoek. Daarbij komt dat Stompwijk en Zoeterwoude al bijna één gemeente zijn aangezien Stompwijkers daar gaan winkelen, er openbaar vervoer is met Zoeterwoude, en Stompwijkse bejaarden in een bejaardentehuis in Zoeterwoude terecht komen.

Zoeterwoude heeft 8000 inwoners, Stompwijk 2000. Door de combinatie zouden de Stompwijkse belangen flink in aandacht stijgen, zo meent Oliehoek. Er zouden ook meer Stompwijkers in de gemeenteraad kunnen komen. ,,We moeten het eens uitzoeken met z’n allen. Eens kijken of het haalbaar is. Of er draagvlak voor is’’, aldus Oliehoek. ,,Ik zeg dus niet dat het moet. Dat is niet waar.’’

In 1980 werd al eens gekeken naar een combinatie van Stompwijk en Zoeterwoude. Het antwoord was toen ‘nee’. Volgens Oliehoek was er toen echter geen sprake van een eerlijke, open en met argumenten gevoerde discussie. Er werd op gevoel gestemd waarbij hij een vergelijking trekt met de Britse Brexit-stemming.