Nieuws
Woede over besluit Meeslouwerplas

Het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland om geen onderzoek te laten doen naar de kwaliteit van de bodem in de Meeslouwerplas (natuur- en recreatiegebied Vlietland) heeft tot onbegrip en woede geleid.

Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden, de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart, het Recreatiecentrum Vlietland B.V. en de Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten eisen dat het onderzoek alsnog plaatsvindt.

In een brief aan Provinciale Staten wijzen de zes organisaties erop dat GS vorig jaar het onderzoek zelf nodig vonden. De stort van bagger in de plas had ook gevolgen voor de bodem, zo stelden GS toen. Daarbij waren bepaalde aspecten ‘onduidelijk’. Aangezien de kwaliteit van de plas gegarandeerd moest worden, was onderzoek nodig.

Dat GS nu stellen dat er al voldoende onderzoek is gedaan wijzen de zes als argument van de hand. Geen van die onderzoeken richtte zich op de kwaliteit van de bodem in de plas. Het argument dat baggerstorten werden gecontroleerd deugt ook niet. Er was geen controle tussen hetgeen mocht en wat er feitelijk gebeurde, aldus de zes.

De briefschrijvers wijzen er verder op dat altijd gewerkt is met ‘mengmonsters’ waardoor zware vervuilingen werden ‘weggemoffeld’. Dat een toekomstige vervuiling nog kan leiden tot nader onderzoek doen de zes als een onzinnig argument van de hand. Ook de stelling van GS dat het water in de plas elk kwartaal wordt gecontroleerd kan de zes niet bekoren. Dat controleritme is onvoldoende zo stellen ze, gezien de schommelingen in resultaten bij eerdere metingen. ‘Het is een toevalstreffer’.

Indien GS hun besluit niet willen wijzigen en Provinciale Staten hen daar ook niet toe dwingt, willen de zes de opdracht van de provincie krijgen om het onderzoek zelf te laten uitvoeren.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com