Mening
Blog: Wees open, wees duidelijk

(Vlietnieuws is een nieuwe serie begonnen. De fractieleiders van alle politieke partijen in de gemeenteraad, behalve Kees Verschoor van ChristenUnie-SGP, gaan maandelijks een column schrijven. Vandaag de vierde van Jacco van Maldegem, fractieleider van D66)

Het is alweer bijna drie geleden dat mij de eer toekwam om voor het eerst als volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad plaats te mogen nemen. En het voelt nog steeds als een eer. Die eer gaat ook gepaard met een grote verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid dat je altijd voor ogen moet hebben dat je eigen persoontje er niet toe doet. Het gaat immers om het dienen van de inwoners en de gemeente.

Bij die verantwoordelijkheid past dat je altijd moet kunnen én willen uitleggen waarom je welke standpunten inneemt. En niet te vergeten, voor welke dilemma’s je jezelf gesteld ziet. Bij nagenoeg iedere beslissing zijn er immers winnaars en verliezers. Over die keuzes en over die twijfel moet je open durven zijn.

En die openheid stopt in mijn ogen, en volgens mijn fractie, niet zodra van een volksvertegenwoordiger een bestuurder wordt. In welke rol dan ook: als wethouder, als burgemeester of als minister.

Op landelijk niveau zal het kabinet vanaf halverwege dit jaar bij besluiten die het aan de Tweede Kamer stuurt ook allerlei documenten meesturen die duidelijk maken hoe het kabinet tot een keuze is gekomen. Dan blijkt ook wat de nadelen van gekozen beleid zijn.

Die openheid komt naar mijn idee de discussie ten goede, en daarmee ook de keuzes die de politiek maakt. Je kunt dan als belastingbetaler immers beter achterhalen wat de politiek met je belastinggeld doet, en waarom.

Transparantie over politieke keuzes stopt niet op landelijk niveau. Diezelfde openheid van zaken moeten we ook op lokaal niveau geven. Zo zijn de fractievergaderingen van D66 openbaar. Dat is de ultieme vorm van openheid. Die ultieme vorm kan natuurlijk niet altijd. Soms vergaderen burgemeester en wethouders over veiligheid, of over zaken die over individuele inwoners gaan. Dan is totale openheid onwenselijk.

Maar over tal van andere zaken zou ook het college meer openheid kunnen betrachten. Nu is het voor onze inwoners, voor u dus, bijvoorbeeld lastig te achterhalen hoe de gemeentelijke overheid is georganiseerd, en wie welke besluiten mag nemen. En u heeft geen zicht in de onderwerpen waarover burgemeester en wethouders vergaderen.

Meer transparantie is ook het idee achter het subsidieregister dat de D66-fractie vorig jaar heeft weten te realiseren in Leidschendam-Voorburg. Het kan dus ook anders, en het kan beter. Ook op lokaal niveau.

We moeten als lokale politiek daar extra stappen in gaan zetten, vinden wij als D66. Daarom zal de fractie van D66 binnenkort met een voorstel komen om tot meer openheid van zaken. Om overwegingen, bevoegdheden en discussies actief openbaar te maken, in plaats van te wachten totdat u aan de bel trekt.

Gewoon duidelijk zijn, en vooraf duidelijkheid geven. Dat is de rol van overheid: er zijn voor de inwoner. Alleen zo blijven we bouwen aan onze dierbare democratie.

Wordt vervolgd; u hoort van ons!

(Jacco van Maldegem, fractievoorzitter D66)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter