Mening
U zegt het maar: Adviesraad Stompwijk over bundeling met Zoeterwoude

‘Het zal weinig inwoners van Stompwijk (en velen buiten ons dorp) wellicht niet ontgaan zijn, dat de discussie over de vraag ‘Stompwijk bij Zoeterwoude?’ is losgebarsten. Langzaam maar zeker zijn ook de media erop gedoken. Ook in kringen van gemeentehuizen (Leidschendam, Zoeterwoude) zal er wel over gepraat zijn, al komt daar – begrijpelijkerwijze – nog weinig of niets van naar buiten. Na eerste publicaties kwam er veel los, zowel geschreven media als radio en TV.

Het onderwerp onder de Stompwijkers begint te leven. Ook in de interne Adviesraad-vergadering is dit onderwerp aan de orde geweest. In de Dorpsketting (huis-aan-huisblad Stompwijk, red.) kwam de hamvraag naar voren: is het theoretisch en praktisch haalbaar dat Stompwijk ‘verhuist’ van Leidschendam-Voorburg naar buurgemeente Zoeterwoude? De Adviesraad zou daar de vraag nog aan toe willen voegen of het bij de bewoners en het bedrijfsleven in het dorp ook gewenst en gedragen is.

Om deze vraag beantwoord te krijgen is het belangrijk dat het hele proces, alsook alle voor- en nadelen van beide opties, scherp in beeld komen. Alle inwoners moeten immers – als het zover komt – ook weten wáár ze voor kiezen. Zo ver is het echter nog lang niet. In de publiciteit is hier en daar de suggestie gewekt, dat het wat de Stompwijkers betreft al een gelopen koers is. Dit is onjuist. De politieke partijen storten zich vast en zeker met het oog op de verkiezingen in 2022, ook op dit onderwerp in hun partijprogramma.

De Adviesraad vindt dat er voor haar een taak is weggelegd om hiermee aan de slag te gaan. Zij stelt voor om een soort ‘verkenner’ aan te stellen om die vragen beantwoord te krijgen. Kunnen en willen we dit met zijn allen en is er bestuurlijk ook een mogelijkheid om deze wens te realiseren. De Adviesraad houdt u graag op de hoogte over het vervolg. En tegen degenen, die een zinvolle bijdrage willen leveren aan de lopende discussie, graag. Doe vooral mee. Een link op https://www.facebook.com/dorpsketting wordt doorgelinkt naar http://www.stompwijk.nl naar een aparte pagina waar alle berichtgeving wordt verzameld en waar men kan reageren’.

(Adviesraad Stompwijk)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com