Mening
De Rutte-doctrine in Leidschendam-Voorburg

Medio januari heeft het College van B&W haar plannen tot herziening van het ontwerp bestemmingsplan Schakenbosch nummer 2 openbaar gemaakt. En die zullen snel besproken en vastgesteld worden. En deze plannen zijn nagenoeg identiek aan het oude plan van 325 woningen en minimale sociale huurwoningen.

Toeval? Geloof ik niet in. Uitkomst van zorgvuldig beleid of doordrukmacht samen met de projectontwikkelaar? U zegt het maar. Op voorslag van de VVD coalitie incl. GroenLinks dus niet bouwen voor de lokale woningbehoefte. Te duur voor verreweg de meeste inwoners en geen oplossing voor wachtlijsten sociale huurwoningen maar bouwen voor buitenstaanders en expats. De prijs: weg laatste grote park in de gemeente. Niet verrassend, wel teleurstellend en niet acceptabel. Hoe zag dit proces er nu uit?

Verwarring en chaos in de gemeenteraad als in juli 2020 een amendement ingediend en aangenomen dat luidt: alleen bebouwing binnen bestaande contouren van huidige bebouwing en 30% sociale huur. Dit moet uitgevoerd worden maar wethouder Jan-Willem Rouwendal, gesteund door de coalitie, wil dit niet en doet er alles om hier onder uit te komen.

We gaan even terug naar zomer 2020 als de inkt van het aangenomen amendement gesteund door GBLV, D66 en GroenLinks met steun van de onafhankelijk denkende liberaal Brans, nog niet droog is. GroenLinks stapt (weer) over van oppositie naar coalitie en gaat het coalitieakkoord uitvoeren. Pluche gaat boven het vasthouden van haar kernwaarden en milieu en sociaal worden hiervoor opgeofferd. Politiek opportunisme, eigen belang van Floor Kist (die wordt weer wethouder), kiezersbedrog door GroenLinks: u zegt het maar.

Welke instrumenten worden nu uit de kast gehaald om via deze u bocht weer op het oude plan te komen? De hele toolkit wordt opengetrokken: geen of onvolledige informatievoorziening vanuit het College, structureel niet reageren op inbreng van burgers, erg relevante onderzoeken loskoppelen van het Schakenbosch dossier waar onder verkeersstudies en de integrale MilieuEffectRapportage (MER)-studie, burgerparticipatie marginaliseren als alibiconstructie, zonder dialoog en inbreng op besluitvorming, eerst beslissen dan zogenaamde onderzoeken zijn hier slechts enkele voorbeelden van.

Niet vreemd als de meest belanghebbende partij, namelijk de projectontwikkelaar, onderzoeken en burgerparticipatie betaalt en regisseert. Allemaal kenmerken van de zogenoemde Rutte-doctrine. Gelet op de huidige plannen wordt het aangenomen amendement van juli 2020 dus niet uitgevoerd maar bewust uitgekleed en omzeild.

De U-bocht is gemaakt: hetzelfde aantal woningen met minimaal sociale woningen en buiten de contouren van de huidige bebouwing. Structureel is de natuurlijke wisselwerking tussen macht en tegenmacht ofwel checks and balances om te komen tot oplossingen met draagvlak door College en coalitie vermeden. Doordrukken van besluitvorming in plaats van het principe: wrijving geeft glans en warmte.

Wie zijn nu de winnaars en verliezers in dit dossier? Primair de projectontwikkelaar met een stevig winst na oplevering. Snel op naar de volgende VVD-gemeente met dezelfde aanpak. De coalitie inclusief GroenLinks lijkt te winnen maar verliest aan geloofwaardigheid en vertrouwen van burgers en achterban op dit hoofdpijndossier. De gemeente, dus de inwoners, die de rekening krijgt (van onder meer juridische procedures, noodzakelijke verkeersaanpassingen etcetera), omwonende burgers – waar onder de 650 die hier formeel tegen geprotesteerd hebben – en het democratisch proces zijn de echte verliezers. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

(Rob van Engelenburg, stichting burger en overheid)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter