Nieuws
Nieuwe bestemmingsplannen in voorbereiding

B&W werken aan twee nieuwe bestemmingsplannen: bestemmingsplan ‘Landelijk’ en bestemmingsplan ‘Stedelijk’. Bestemmingsplan ‘Landelijk’ bevat vrijwel alle gronden buiten de bebouwde kom en bestemmingsplan ‘Stedelijk’ bevat vrijwel alle gronden in de kernen Stompwijk, Leidschendam en Voorburg.

Op dit moment zijn binnen de gemeente meer dan 100 ruimtelijke plannen. Veel ruimtelijke plannen zijn al meer dan 10 jaar oud en bevatten niet meer al het (ruimtelijk) beleid van de gemeente dat in de tussentijd is vastgesteld.

B&W willen deze ‘lappendeken’ aanpakken door twee overzichtelijke bestemmingsplannen. Deze twee bestemmingsplannen bevatten een eenduidige regeling voor de gronden binnen de gemeente en bevatten het nu geldende (ruimtelijk) beleid. Zo ontstaat er meer eenduidigheid in de regels en meer inzicht in het beleid dat de gemeente hanteert. Het is bovendien een stap in de voorbereiding op de Omgevingswet die op 1 januari 2022 ingaat.

Met de invoering van de Omgevingswet beschikt de gemeente over één ruimtelijk plan: het omgevingsplan. Het omgevingsplan bevat al het beleid en alle verordeningen op het gebied van de leefomgeving. Zodra de Omgevingswet in werking treedt worden de twee bestemmingsplannen samengevoegd tot één omgevingsplan.

Zowel in bestemmingsplan ‘Landelijk’ als ‘Stedelijk’ wordt zoveel mogelijk de bestaande situatie overgenomen. Wel wordt bekeken of sommige regels iets flexibeler kunnen worden opgesteld, zodat de vergunninglast en bijbehorende kosten voor bewoners verlaagd kunnen worden. Naar verwachting worden de twee ontwerpbestemmingsplannen in mei of juni ter inzage gelegd voor een ieder.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com