Nieuws
B&W erkennen: één OV-tracé Binckhorst

B&W geven voor het eerst toe dat er maar één trace is voor een tram, lightrail of zelfrijdende busverbinding tussen Den Haag CS, Binckhorst en Station Voorburg, namelijk via de Binckhorstlaan en de Maanweg. Verantwoordelijk wethouder Astrid van Eekelen heeft tot nu toe steeds ontkend dat het tracé al vast ligt en dat er nog naar alternatieven werd gezocht.

Nu melden B&W de gemeenteraad: ‘De alternatieven onderscheiden zich op de oplossing: tram, lightrail of bus + tram/ART (zelfrijdend). Alle alternatieven kennen vooralsnog hetzelfde tracé en nemen regionale doorkoppeling na 2030 mee’. Met de doorkoppeling worden de verbindingen naar Delft (Binckhorstlaan, Prinses Mariannelaan, Geestbrugweg)en Zoetermeer (via Station Voorburg) bedoeld.

B&W proberen om nog andere tracés in te brengen: ‘In het vervolg van het proces is het mogelijk de onderzoeksagenda aan te passen en bijvoorbeeld meerdere tracés te onderzoeken’.

Over de alternatieven melden B&W verder: ‘Alle alternatieven bevatten bovendien een basispakket van maatregelen voor de thema’s langzaam verkeer, slim ruimtegebruik, smart mobility, stations(omgevingen). In goed overleg is hier het thema logistiek aan toegevoegd’.

B&W van Den Haag en Leidschendam-Voorburg moeten nu eerst reageren op zogenoemde ‘zienswijzen’ die zijn ingediend op de Nota reikwijdte en detailniveau (NRD) waarin het tracé Den Haag CS, Binckhorst (Binckhorstlaan, Maanweg), Station Voorburg stond. Die reactie wordt in maart verwacht.

Daarna wordt er een bewonersplatform worden opgericht. Op basis van nader onderzoek wordt dan een Concept Masterplan Bereikbaarheid Binckhorst opgesteld worden. De gemeenteraden van Den Haag en Leidschendam-Voorburg zullen daar naar verwachting in het najaar van 2021 over oordelen.

Het ene tracé werd in 2018 al vastgelegd door de partners in het project: rijksoverheid, provincie, metropoolregio, gemeente Den Haag en gemeente Leidschendam. Bij de ‘zienswijzen’ werden vele alternatieven aangedragen.

Bovendien bepaalde de gemeenteraad dat de scouting Livingstone-Miriam en Opa’s veldje niet aangetast mochten worden door het nieuwe tracé. Datzelfde gold voor de tuin van Huygens Hofwijck als de lijn wordt doorgetrokken naar Zoetermeer.

Al eerder stemden B&W in met een bovengrondse uitbreiding van Station Voorburg ten behoeve van de nieuwe verbinding. Later werd ingezet op een ondergronds traject door dit deel van Voorburg.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com