Nieuws
Afwijzing windmolens genegeerd

Het standpunt van de gemeenteraad dat er in Leidschendam-Voorburg geen windturbines mogen komen, wordt in de Regionale energiestrategie (RES) genegeerd. De mogelijkheid om in de gemeente windturbines te bouwen, wordt daarin open gehouden.

Dat blijkt uit de reactie van de opstellers van de RES op de uitspraak van de gemeenteraad. De raad deed dat naar aanleiding van de concept-RES. De RES wordt op 1 juli aanstaande formeel bekend gemaakt.

De gemeenteraad was van oordeel dat de plaatsing van windturbines niet wenselijk en niet mogelijk is omdat deze ruimtelijk niet kunnen worden ingepast. Er is ‘geen ruimte’ voor de windturbines.

In de concept-RES werd volgens de opstellers voor zover dat mogelijk invulling gegeven aan techniek specifieke zoekgebieden voor wind- en zonenergie. Deze aanpak was gericht op die situaties waarbij de ruimtelijke kwaliteit niet te zeer te lijden heeft onder de energieopwekking. Nu is er gekeken naar realiseerbaarheid. Daarbij zijn een aantal criteria van belang: tijdsduur, businesscase, stroomnetwerk, ecologische of juridische belemmeringen.

De opstellers van de RES nu: ‘Deze filters kunnen ertoe leiden dat voor de periode tot 2030 realisatie niet wenselijk of niet haalbaar is, maar ook het tegenovergestelde kan het geval zijn. Het realiseren van de regionale ambitie vraagt daarna een inspanning om daar waar nodig draagvlak te versterken’.

Op 2 maart krijgen leden van de gemeenteraad nadere informatie over de RES.

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com