Nieuws
‘Compliment voor het Monument’ voor Voorburgs park

Het ‘Compliment voor het Monument’ van februari gaat naar de monumentale buitenplaats Vreugd en Rust aan het Oosteinde in Voorburg. Het compliment is uitgereikt aan Joost Heuvelink van de stichting Mooi Voorburg die een burgerinitiatief indiende bij de gemeente Leidschendam-Voorburg voor het herstel van de buitenplaats.

Mooi Voorburg en de gemeente ontvangen dit compliment als blijk van waardering wegens de voortvarende aanpak om het monumentale park met verschillende monumenten en groen erfgoed te herstellen, te restaureren en het verder beleefbaar te maken voor een zo groot mogelijk publiek. Dankzij hun inzet en de steun en subsidie van de provincie Zuid-Holland en van de gemeente Leidschendam-Voorburg kan iedereen straks op eigentijdse wijze kennismaken en genieten van de rijke historie die dit prachtige landgoed langs de oevers van de Vliet te bieden heeft.

Het park Vreugd en Rust is een groene oase, vlak naast de historische kern van Voorburg.  De landschappelijke tuin is rond 1830 aangelegd naar ontwerp van landschapsarchitect J.D. Zocher jr. Zijn vader en zoon hebben ook bijgedragen aan deze tuin. Dit Zocherpark kenmerkt zich door de aanleg van grillige paden en slingervormige vijvers. De tuin- en parkaanleg heeft de status van rijksmonument. Aan de structuur van het park is sindsdien weinig veranderd. Door een kilometers lange, ononderbroken zichtlijn kon je vroeger vanaf het landhuis het koninklijk paleis Huis ten Bosch zien liggen.

Een langgerekte 3 kilometer lange groene verbinding tussen Vreugd en Rust en het Haagsche Bos, de Loo-zone, is overigens nog steeds intact. Deze wordt als verbinding versterkt via een project van het Regiopark Duin, Horst en Weide, in brede samenwerking met de ondernemers in het park, de Historische Vereniging Voorburg en het lokale Museum Swaensteyn. Trekkers van het project zijn de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Den Haag.

De stichting Mooi Voorburg heeft het ambitieuze doel opgevat om landgoed Vreugd en Rust te ontwikkelen als een bijzondere trekpleister door:

• Het beleefbaar maken en het in de oude glorie herstellen van de oorspronkelijke buitenplaats,
• Het herstel van kenmerkende stijl- en landschapselementen mogelijk te maken, door samenwerking met overheden, marktpartijen en vrijwilligers,
• Herstel van de verdwenen theekoepel aan de Vliet en realisatie van een aanlegsteiger voor de waterrecreatie,
• Het benutten van de strategische positie in het recreatieve netwerk van de regio, als knooppunt in de Loo-zone,
• Het lanceren van een promotieprogramma, waaronder het organiseren van wandelingen en andere activiteiten. Tijdens de rondleidingen wordt onder meer aandacht besteed aan Zocher-elementen als werking van water, gebogen lijnen, solitaire bomen en dichte bosschages. Zodra de corona richtlijnen het weer toestaan, vinden de wandelingen weer plaats. Aanmelden kan via info@mooi-voorburg.nl

Deze plannen zijn mogelijk gemaakt met dank aan financiële bijdragen van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Leidschendam-Voorburg en van diverse andere partijen. Vanuit, onder meer, de erfgoedlijn Landgoederenzone van de provincie Zuid-Holland heeft de stichting subsidies aangevraagd. In 2020 ontvangt de gemeente een bedrag van circa € 175.000 ten behoeve van de restauratie van het park. Het gaat hierbij om het herstel van de zichtlijnen, restauratie van de hekwerken, (ver)nieuwde looppaden en bloemperken en het aanpassen van de ‘Zwitserse brug’ in het park. Ook is circa € 30.000 verstrekt voor het terugbrengen van de Narcissenroute, het aanbrengen van latwerk op de betonschuttingen van de historische moestuin en voor groot onderhoud van de entreepoort.

Maar ook voor het uitvoeren van historisch onderzoek en de begeleiding van de inventarisatie van planten, struiken en bomen en het uitvoeren van de tentoonstelling en het boek over de historie van Vreugd en Rust. Deze restauratie in het park start dit jaar. In 2021 ontvangt de gemeente vanuit de erfgoedlijn Landgoederenzone nog eens circa € 36.000 voor de herontwikkeling van het gebied rond de kleine vijver, de aanschaf van een kas voor de kruidentuin, de plaatsing van Zocher-banken, het terugbrengen van kasramen in grote kas en het plaatsen van het toegangshek aan het Oosteinde.

Daarnaast ontvangt de gemeente van de provincie circa € 16.000, voor een aanlegvoorziening voor boten aan de Vliet via de subsidieregeling Groen, Waterrecreatie 2020. En € 36.000 vanuit de provinciale erfgoedlijn Trekvaarten voor het weer terugbrengen van de doorvaart tussen Vliet en huisvijver, plus een brug over deze doorvaart. Daarnaast zorgen derden, met name de andere eigenaren in het park, voor belangrijke aanvullende financieringen.

(Op de foto: Joost Heuvelink ontvangt het Compliment voor het Monument uit handen van Anne-Marie van Brecht, lid monumententeam provincie Zuid-Holland)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com