Nieuws
Gemeente zoekt naar bedrijfsverzamelgebouw

B&W laten onderzoeken of er behoefte is aan een nieuw bedrijfsverzamelgebouw voor kleine bedrijven en zo ja, waar dit dan zou kunnen komen. Nog voor de zomer zou daarover duidelijkheid moeten ontstaan.

Over de motieven voor het Raadhuis is niets bekend. Ook niet over de vraag of de gemeente de voorziening dan zelf wil gaan creëren in een pand dat eigendom is van de gemeente, of het geheel over wil laten aan de marktsector.

De gemeente kent een aantal bedrijfsverzamelgebouwen: Vlietweg 15 Leidschendam, Ridder Snoeckaertlaan 7 Voorburg, Jacob vd Eyndestraat 73 Voorburg, Van Alphenstraat 63 Voorburg, Oosteinde 137 Voorburg, Jac Perkstraat 3 Voorburg, Huygensstraat 1 Voorburg, Herenstraat 42 Voorburg.