Nieuws
GBLV: uitleg over aanlijngebod Voorburgs park

GBLV-gemeenteraadslid Monica Velú wil tekst en uitleg van B&W over het aanlijngebod dat onlangs in het Voorburgse park Vreugd en Rust is ingesteld. Door het gebod is het loslopen van de honden in het park grotendeels onmogelijk geworden.

Velú heeft de volgende vragen aan B&W gesteld: ‘Wat is de reden van en op wiens verzoek geldt nu een aanlijngebod voor ongeveer de helft van de looproute rond de kinderboerderij in het park? Hoeveel meldingen of klachten zijn er in de afgelopen 12 maanden geweest over loslopende honden in park Vreugd en Rust? Op welke delen van het park hadden deze meldingen betrekking?’

‘Heeft de gemeente een hondenbeleid? Zo ja, op welke bepaling(en) slaat(slaan) deze maatregel(en)? Zo nee, op grond van welke criteria en/of belangen is deze maatregel genomen? Graag een uitgebreide toelichting. Zijn er voor het beperken van het losloopgebied alternatieve oplossingen meegewogen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?’

‘Is er compensatie geregeld op andere locaties voor het beperken van het losloopgebied? Zo ja, op welke locaties? Zo nee, waarom niet? De Stichting Mooi Voorburg heeft het initiatief genomen om park Vreugd en Rust op te knappen. Hoe kijken zij aan tegen het woud aan borden dat nu in het park is geplaatst?’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com