Nieuws
Cultuurbarometer moet sector helpen

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben een zogenoemde cultuurbarometer opgezet. Dat is gebeurd met de gemeenten. Bedoeling is de stand van zaken en de problemen in de cultuursector als gevolg van corona op hoofdlijnen in kaart te brengen. Op basis van de barometer wordt bekeken of acties nodig zijn en in welke richting, bijvoorbeeld een lobby richting de rijksoverheid.

Dat heeft gedeputeerde Floor Vermeulen bekend gemaakt. De provincie trok eerder 3 miljoen euro uit aan steun voor de culturele sector. Met dat geld werden 49 gemeenten gesteund. Daarnaast heeft het provinciaal bestuur een overleg met gemeenten over de culturele sector geïnitieerd. Belangrijke vragen die hierbij besproken worden zijn: Waar liggen de grootste problemen? Hoe helpen de steunpakketten van het demissionaire kabinet en hoe kijken de gemeenten terug op de subsidieregeling noodsteun van de provincie?

De gemeenten hebben aangegeven dat met de steunmaatregelen van het kabinet en de noodsteun van de provincie naar verwachting de ergste schade in 2020 gelenigd kan worden.

De ondersteuning van de culturele sector verloopt vooral via de provinciale instellingen, zo stelt Vermeulen. ‘Met name Kunstgebouw, Popunie, Erfgoedhuis Zuid-Holland en Probiblio ondersteunen de sector en zijn vraagbaak bij het coronaproof maken en houden van de culturele sector. Zij ondersteunen ook bij het delen van informatie over landelijke en gemeentelijke ontwikkelingen en steunmogelijkheden. Tevens worden digitale streaming initiatieven van gemeentelijke cultuurorganisaties ondersteund en gepromoot, zodat makers toch nog een podium hebben om op te treden en volgens de fair pay iets aan inkomsten kunnen genereren’.

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft in het tweede steunpakket voor de culturele sector € 150 miljoen beschikbaar gesteld voor alle gemeenten voor 2021. Hiervan is ruim € 36 miljoen naar Zuid-Hollandse gemeenten gegaan, aldus Vermeulen. ‘Daarnaast is onlangs bekendgemaakt dat er een garantiefonds komt voor evenementen. Ook het Kickstart Cultuurfonds heeft in 2021 een doorstart gemaakt met als doel de culturele sector te ondersteunen bij aanpassingen aan de anderhalve-meter-samenleving’.