Mening
Blog: Voor spek en bonen

(In de serie maandelijkse columns van fractieleiders in de gemeenteraad dit maal een bijdrage van Frank Rozenberg, fractieleider GBLV)

Burgerparticipatie is een thema waar iedereen de mond vol van heeft. Ook de huidige coalitie. In het coalitie-akkoord zijn daarover een aantal ronkende zinnen, die eindigen met dat de gemeenteraad natuurlijk wel het laatste woord heeft. Dat slaat het van de grond komen van burgerparticipatie in onze gemeente gelijk morsdood.

Vorige maand kwamen er drie bouwprojecten langs waar betrokken inwoners gebruik maakten van hun inspreekrecht: Schakenbosch, Van Ruijsdaellaan en Westeinde. Drie projecten die tot gefrustreerde omwonenden hebben geleid. Inwoners die prima begrijpen dat burgerparticipatie niet betekent dat de gemeente de oren moet laten hangen naar alles wat omwonenden vinden. Hun frustratie kwam voort uit het feit dat men het spel zoals dat wordt gespeeld door de gemeente niet eerlijk vindt.

Burgerparticipatie zoals dat door de gemeente wordt gebruikt, is een noodzakelijk kwaad om inwoners het idee te geven dat ze ergens over gaan, maar het besluit ligt eigenlijk al vast. Schakenbosch moet worden volgebouwd, in het project Van Ruysdaellaan moet een economische plint (bedrijfsruimten op de begane grond) en aan het Westeinde is het monumentale karakter van buurpanden ondergeschikt.

Voor inwoners die toch vol houden – wat zijn ze toch lastig! – is er dan altijd nog de gemeenteraad als laatste redmiddel voor het college van B&W. Met de coalitiemeerderheid worden alle inspanningen van betrokken inwoners tijdens inspraakavonden, informatieavonden of wat voor avond dan ook, onder het mom van ‘de gemeenteraad heeft het laatste woord’ terzijde geschoven.

Maar de redding lijkt nabij! Burgemeester Klaas Tigelaar schijnt na drie jaar binnenkort eindelijk met zijn lang verwachte beleid rond burgerparticipatie te komen. Voor het opstellen van dat burgerparticipatiebeleid wordt ook gebruik gemaakt van… burgerparticipatie. Er is bijvoorbeeld een werkgroep met betrokken inwoners en iedereen heeft mee kunnen doen aan een enquête over burgerparticipatie. Ik ben heel benieuwd waar drie jaar nadenken in plaats van doen toe heeft geleid en wat de resultaten van die enquête zijn.

Tot slot nog even terug naar de Van Ruysdaellaan. Daar kwam de economische plint als een duveltje uit een doosje. Cruciaal voor de werkgelegenheid in onze gemeente. Nu schijnt er naar mogelijke plekken voor dit soort bedrijfsruimten in de gemeente onderzoek te zijn gedaan. Welingelichte kringen weten te melden dat de Van Ruysdaellaan als locatie daarbij direct af zou zijn gevallen. De gemeenteraad neemt volgende week een besluit over de Van Ruysdaellaan, inclusief die economische plint. Het onderzoeksrapport (waarin de Van Ruysdaellaan dus af zou vallen) gaat het college pas in de tweede helft van maart beschikbaar stellen aan de gemeenteraad.

Dat is niet alleen voor spek en bonen meedoen, maar ook mosterd na de maaltijd.

(Frank Rozenberg, fractieleider GBLV)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com