Nieuws
Politieke partijen over Stompwijk

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezing van maart 2018 legde Vlietnieuws aan alle lijsttrekkers de volgende vraag voor: ‘Stompwijk is weliswaar een deel van de gemeente; de inwoners daar voelen dat niet zo. Ze zijn georiënteerd op Leiden en Zoetermeer. Hoe wilt u de Stompwijkers beter bij LV betrekken?’ In het licht van de discussie over een mogelijke afscheiding van Stompwijk om zich bij Zoeterwoude te voegen is het informatief nog eens naar de antwoorden te kijken.

Astrid van Eelelen, lijsttrekker VVD: ,,In Stompwijk heb ik aangegeven dat het belangrijk is dat de adviesraad van Stompwijk een vaste plek krijgt in het besluitvormingsproces. Hierdoor zal er beter en intensiever contact zijn met de inwoners van Stompwijk en worden ze meer bij het beleid betrokken.’’

Hans-Peter Klazenga, lijsttrekker GBLV: ,,GBLV/Gemeentebelangen ziet Voorburg, Leidschendam en Stompwijk als drie krachtige kernen die samen één sterke gemeente Leidschendam-Voorburg vormen. Dit betekent dat er ook oog moet zijn voor de specifieke wensen van bewoners en ondernemers uit Stompwijk. Wij bepleiten op zijn minst een openbaar vervoerverbinding (bus) tussen Voorburg/Leidschendam en Stompwijk en aandacht voor noodzakelijke woningbouw voor jongeren en ouderen.’’

Juliette Bouw, lijsttrekker CDA: ,,Stompwijkers mogen zich gewoon Stompwijkers voelen. Dit is een dorp met een eigen karakter en de gemeente moet zich net als elders inzetten voor een prettige en bereikbare woonomgeving. De renovatie van de Stompwijkseweg, de aanleg van de Verbindingsweg en de herinrichting van de Dr. van Noortstraat zorgen ervoor dat de dorpskern leefbaar en verkeersveilig wordt en Stompwijk beter bereikbaar wordt. Door de bouw van het Kulturhus blijven ook in Stompwijk sociale en culturele voorzieningen en krijgt de basisschool een modern onderkomen. Meer is mogelijk, zoals een goede busverbinding. Fijn om te zien dat nadat het CDA de voorbereidingen heeft getroffen nu jaren later alle plannen bijna zijn gerealiseerd.’’

Lia de Ridder, lijsttrekker D66: ,,D66 kan de Stompwijkers gelukkig niet verplichten zich tot Leidschendam-Voorburg aangetrokken te voelen. Maar de gemeente is er wel voor alle inwoners, ook in Stompwijk! Met steun van D66 heeft de gemeente de afgelopen periode flink geïnvesteerd in Stompwijk, in overleg met de inwoners. Denk aan het Kulturhus, de opknapbeurt van de Stompwijkseweg, de ontwikkeling van de Meeslouwerpolder en de extra sociale woningen die de komende jaren gebouwd worden op verzoek van Stompwijkers zelf. Die investeringen en die aanpak bewijzen dat Stompwijk de aandacht heeft van de gemeente én van D66.’’

Nadine Stemerdink, lijsttrekker PvdA: ,,De PvdA wil alle inwoners zich betrokken voelen bij de gemeente en de onderwerpen die er spelen. Het is terecht dat Stompwijk de afgelopen periode hoog op de politieke agenda heeft gestaan. De schop is nu eindelijk de grond in gegaan; Stompwijkseweg wordt aangepakt en de bouw van het Kulturhus is gestart. Dit heeft eenvoudigweg te lang op zich laten wachten. PvdA is ook trots op de kinderen uit Stompwijk. De twee speeltuinen aan de Van Santhorststraat en de Van Mererodestraat hebben de kinderen zelf ontworpen. Dat is de manier waarop de PvdA ook de komende vier jaar de inwoners wil blijven betrekken.’’

Floor Kist, lijsttrekker GroenLinks: ,,Het zou jammer zijn als Stompwijkers zich geen deel van de gemeente voelen. In de coalitie met Gemeentebelangen, D66, PvdA en GroenLinks hebben we juist aandacht besteed aan Stompwijk met de verbetering van de Stompwijkseweg, het bouwen van het Kultuurhus, verrommeling tegengaan in de Meeslouwerpolder en het toevoegen van groen. De komende tijd willen we graag in gesprek over woningbouw en welzijn. In onze gesprekken met Stompwijkers horen we dit vaak terug.’’

Jan-Willem Rouwendal, lijsttrekker ChristenUnie-SGP: ,,We moeten de afstand naar Stompwijk met communicatie dichten. Stompwijkers moeten meer inspraak krijgen bij aangelegenheden die hun dorp betreffen. En het voorzieningenniveau moet op peil blijven. Het Kulturhus biedt mogelijkheden van diverse aard, van bloedprikkern tot jongerensoos en spreekuur voor maatschappelijke organisaties. Die moeten we benutten! Verder vinden we het belangrijk dat er voldoende woningen beschikbaar zijn zodat Stompwijkers die dat willen ook in Stompwijk kunnen blijven wonen.’’