Nieuws
Afvaldeal Avalex kost inwoners 1,3 miljoen per jaar

De geplande samenwerking tussen Avalex en afvalverwerker HVC kost de inwoners van Leidschendam-Voorburg 1,3 miljoen euro per jaar extra. En levert dus geen voordeel op van 2 tot 4 miljoen euro zoals wordt beweerd. Dat stelt Jasper de Jong, commercieel directeur van afvalbedrijf AVR, in een brief aan de gemeenteraad. De raad moet instemmen met de krachtenbundeling tussen Avalex (waarvan Leidschendam-Voorburg mede-eigenaar is) en HVC.

Onder het opschrift ‘Bezint eer ge begint’ stelt De Jong dat de gemeenteraadsleden onvolledige en onjuiste informatie hebben gehad van het bestuur van Avalex en haar adviseur K+V, over de combinatie met HVC.

De Jong stelt dat de gemeente eind oktober opdracht verstrekte aan Avalex om de samenwerkingsmogelijkheden van Avalex met HVC nader te onderzoeken. Dit in de veronderstelling dat dit miljoenen euro’s voordeliger zou zijn dan een openbare aanbesteding. ‘Eén van de belangrijkste redenen was dat samenwerken met HVC een stabiele en lage prijs geeft. K+V is toen namens Avalex niet in staat geweest om de juiste informatie bij u op tafel te krijgen. Zij had kunnen en moeten weten dat de markttarieven inmiddels fors onder de aangeboden HVC tarieven liggen’, aldus AVR-voorman.

De Jong geeft verder aan dat K+V in een recente brief aan de gemeenteraad ‘op meerdere punten verkeerde informatie verstrekt, waardoor het beeld ontstaat dat enkel de route-HVC volledig aan de inhoudelijke wensen van uw gemeenten kan voldoen. Door bijvoorbeeld te stellen dat bij aanbesteden flexibiliteit niet mogelijk is of extra geld zou kosten. Of dat innovatie een contract duurder zou maken. Dit is onjuist en K+V had dit moeten weten op basis van informatie die AVR met K+V heeft gedeeld. Maar die informatie komt op onverklaarbare wijze niet juist en volledig bij u terecht’.

De representant van AVR wijst erop dat ook zijn bedrijf bron- en nascheiding aanbiedt, net als HVC. En in weerwil van de bewering van K+V dat nascheiding een plus is voor HVC. ‘In de afgelopen jaren zijn binnen de lopende contracten gemeenten gestart met nascheiding zonder extra kosten’, zo gaat De Jong verder. ‘Alle afvalverwerkers hebben de afgelopen 10 jaar fors geïnvesteerd in innovatie’, schrijft de AVR-directeur verder.

‘AVR werkt met inschrijftarieven bij aanbestedingen die al zeker sinds 2006 altijd lager hebben gelegen dan het HVC-tarief. Dus van een grillig marktverloop waardoor risico’s ontstaan dat de kosten onacceptabel zouden stijgen, laat staan tot hogere kosten zouden leiden ten opzichte van een publiek samenwerking, is aantoonbaar onjuist’, zo staat in de brief te lezen.

‘De opmerking dat de 2021 tarieven exclusief nascheiding zijn, en daarmee mogelijk minder goed vergelijkbaar, is niet relevant. AVR hanteert namelijk geen extra kosten voor nascheiding. Bron-en nascheiding kent in Nederland een vergoeding vanuit het verpakkende bedrijfsleven. Kosten voor nascheiding komen daarmee niet voor rekening en risico van de gemeenten die bij AVR nascheiden’.

‘AVR draagt bij aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoestellingen door te onderzoeken welke afvalstromen nog meer geschikt zijn voor nascheiding of door te werken aan verdere CO2-reductie.Door middel van een aanbesteding waarin voorkeur wordt gegeven voor bepaalde duurzaamheidsaspecten kunnen de Avalex-gemeenten AVR en haar collega’s een incentive geven om daar verder op door te investeren’.

‘Naast de onvolledige en onjuiste informatie voorziening begrijpen wij tevens dat u als gemeenteraad geen formele bevoegdheid heeft om Avalex ervan te weerhouden een garantie af te geven van €83 miljoen aan HVC. Dit is omgerekend €246 per inwoner. En dit zonder dat daar een directe noodzaak voor is. Het is tevens niet duidelijk welke kosten u als gemeente maakt als u wilt uittreden bij HVC’.

‘De markt staat klaar om uw afval te gaan verwerken tegen scherpe tarieven, zonder dat u gezamenlijk voor €83 miljoen garant moet staan. De beste manier om dit vast te stellen is de voorbereidde aanbesteding, zo spoedig mogelijk op de markt te brengen. Ik kan u verzekeren dat, mocht na afloop van de aanbesteding er nood aan zijn, HVC wederom voor u klaar zal staan. U bent als (groep) gemeente voor iedere afvalverwerker simpelweg te interessant om over te slaan’, zo besluit De Jong.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com