Nieuws
Betaald parkeren niet langer taboe

B&W sluiten betaald parkeren als methode om parkeeroverlast tegen te gaan niet langer meer uit. Dat blijkt uit de Nota parkeerbeleid 2021 die wethouder Astrid van Eekelen aan de gemeenteraad heeft gezonden. ‘Er zijn diverse mogelijkheden waarop parkeren gereguleerd kan worden: vergunning parkeren, betaald parkeren, een blauwe zone of een combinatie van deze systemen’, zo staat in het stuk.

In het coalitieakkoord van VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP staat letterlijk ‘We behouden gratis parkeren in de hele gemeente’. Dat akkoord is op dit punt ook niet aangepast na de toetreding van GroenLinks tot de coalitie in september 2020. De Nota parkeerbeleid 2021 moet nog wel nader worden uitgewerkt. Daartoe komt er dit jaar nog een Plan van aanpak voor wijken, buurten en straten.

In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De laatste drie maanden daarvoor worden geen ingrijpende beleidsbeslissingen meer genomen. Het ziet er dan ook naar uit dat de invoering van betaald parkeren een zaak wordt van de volgende coalitie. GroenLinks en PvdA hebben zich al voor betaald parkeren uitgesproken.

De Nota parkeerbeleid 2021 is een kadernota. Van Eekelen stelt pas bij een benutting van meer dan 90 procent van de beschikbare parkeerplaatsen (norm is tot nu toe 85 procent) te willen gaan ingrijpen. Maar dat gebeurt ook dan niet automatisch. De loopafstand tot een beschikbare parkeerplaats speelt dan ook een rol. Bij wonen, sport en voorziening in de gezondheidszorg is die 150 meter, voor een winkel 300 meter, bij andere voorzieningen 400 meter en bij de werkplek 750 meter.

Bij het ingrijpen gaat het in eerste instantie om het beter benutten van de beschikbare parkeerplaatsen. Vervolgens wordt naar regulering gekeken en dan pas, als dat niet genoeg effect heeft, naar de aanleg van meer parkeerplaatsen.

Bij het reguleren geeft Van Eekelen de voorkeur aan de invoering van blauwe zone’s. Betaald parkeren in winkelgebieden zou volgens haar de concurrentiepositie van de winkeliers daar te veel benadelen. Betaald parkeren in woonwijken vergt naar haar mening te hoge investeringen in betaalautomaten.

Bij de blauwe zone’s maakt de wethouder onderscheid in woongebieden, winkelgebieden, bij stations en op bedrijfs- en sportterreinen. In woongebieden moeten blauwe zone’s niet-bewoners weren. In winkelgebieden moeten lang parkeerders, ondernemers en werknemers erdoor gedwongen worden verder weg te parkeren.

Bij stations moeten omwonenden voorrang krijgen boven reizigers. Die moeten verder weg parkeren. Bij sportterreinen moeten sporters dichtbij kunnen parkeren, op bedrijfsterreinen werknemers juist verder weg.

Behalve een Plan van aanpak kondigt de wethouder ook nota’s aan inzake parkeernormen, parkeerontheffingen en gehandicapten parkeren. Wat dat laatste betreft: op belangrijke plaatsen moet minimaal 2 procent van de parkeerruimte voor hen gereserveerd worden.

Van Eekelen kondigt verder een uitbreiding van parkeerplaatsen voor e-auto’s en deelauto’s aan. Vrachtauto’s mogen niet binnen de bebouwde kom geparkeerd worden. Voor bepaalde beroepsgroepen zoals artsen worden parkeerplaatsen middels borden gereserveerd.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com