Nieuws
Kritiek op combinatie Avalex/HVC blijft toenemen

Afvalverwerker HVC heeft zelf mogen meeschrijven aan een rapport waarin afvalbedrijf Avalex – waarvan Leidschendam-Voorburg mede-eigenaar is – de aangesloten gemeenten adviseerde voor HVC te kiezen als toekomstige partner.

Dat stelt Paul Ganzeboom, topman van afvalbedrijf Attero, in een brief aan de gemeenteraad. Die moet binnenkort beslissing over de krachtenbundeling tussen Avalex en HVC. Al eerder uitten afvalbedrijven EEW en AVR zware kritiek op de gang van zaken rond de combinatie van Avalex en HVC.

Ganzeboom schrijft achter de kritiek van EEW en AVR te staan. ‘Keuzes dienen wel plaats te vinden op basis van feiten en objectiviteit. Zoals ook gemeld door EEW en AVR wordt hier in het KplusV-rapport (adviseur inzake de combinatie Avalex/HVC, red.) niet in voorzien’.

‘Waar het volgens ons is fout gegaan, is de sturing die Avalex lijkt te hebben gegeven richting bepaalde uitkomsten van het proces. Daarnaast is het onbegrijpelijk dat Avalex heeft toegestaan dat de partij waarbij mogelijk wordt inbesteed (HVC) heeft mogen meeschrijven met het adviesrapport. Het is ons dan ook een vraagteken hoe dit rapport nog een onafhankelijk rapport genoemd kan worden’, vervolgt Ganzeboom.

De Attero-topman wil zich niet mengen in een discussie over tarieven (volgens EEW en AVR is het HVC-tarief veel te hoog, red.). Wel wijst hij kritiek van KplusV op een aanbesteding van het contract voor de afvalverwerking ‘in de markt’, af. Volgens KplusV is een zogenoemde ‘inbesteding’ bij HVC (een bedrijf in handen van gemeenten en waterschappen) beter omdat de Avalex-gemeenten daar als aandeelhouders meer invloed zouden hebben en ook eisen zouden kunnen stellen aan de dienstverlening.

Ganzeboom stelt dat gemeenten bij een aanbesteding alle eisen kunnen stellen die zij willen. Het is dan aan marktpartijen om daarop in te schrijven of niet. Dat geldt ook voor gewenste nascheiding van afval bij de verwerker. ‘Mochten de inschrijvingen bij een openbare aanbesteding geen gewenste uitkomsten opleveren, dan kan alsnog voor inbesteding besloten worden’, schrijft Ganzeboom.

‘Het is aan u of u de risico’s van uw gemeente op het gebied van afvalverwerking bij marktpartijen wilt leggen (aanbesteden) of dat u verantwoordelijk wilt worden voor risico’s door eigenaar te worden van een afvalenergiecentrale (inbesteden). Wat wij als mogelijk benadeelde marktpartij daarbij van u als overheid vragen, is dat deze keuze gemaakt wordt op basis van waarheden en een eerlijk proces. Zodat u ook een gefundeerde beslissing kunt nemen en belastinggeld onderbouwd uit kunt gaan geven’.

Gemeenteraadsleden hebben inmiddels ook de beschikking over een zeer kritisch rapport dat de Rekenkamer Krimpen aan de IJssel eind 2020 opstelde over de keuze voor een nieuwe afvalverwerker daar. Dat proces werd ook begeleid door KplusV.

Volgens de Rekenkamer werd er bij de besluitvorming voorgesorteerd naar één optie. Alternatieven werden, door tijdsdruk, buiten beschouwing gelaten, ook wat kosten betreft. De informatievoorziening was onvolledig, onjuist of kwam te laat.

Analyses van KplusV strookten niet met conclusies uit wetenschappelijk onderzoek. Zo kreeg aanbesteding een negatief oordeel vanwege het risico van een hoge prijs. Dit terwijl aanbesteding qua kostendoelmatigheid de beste optie is, aldus de Rekenkamer.

Oud-bestuurslid van Avalex, en voormalig Rijswijks wethouder Dick Jense, heeft de gemeenteraad eveneens gewaarschuwd niet akkoord te gaan met de combinatie Avalex/HVC. Volgens hem is er geen sprake geweest van een serieuze marktverkenning. KplusV heeft vanaf het begin aangestuurd op de combinatie Avalex/HVC. Het bureau heeft daarbij bovendien niet de juiste informatie gebruikt, aldus Jense.

‘Mijn oproep aan u: Behoed de inwoners van onze regio voor onnodig hoge lasten voor het verwijderen en verwerken van ons afval. Doe niet mee aan de onzin om onnodig bedrijfsrisico op uw schouders te nemen. Een onnodig risico van 83 miljoen euro. Laat de markt haar werk doen en draag zorg voor een goede gemeenschappelijke aanbesteding, waarbij HVC gewoon kan meedoen’’, aldus Jense. (foto HVC-groep)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com