Nieuws
Bouwplannen kunnen verder

Bouwplannen aan de Van Ruysdaellaan 41-69 in Leidschendam en het Westeinde 132B in Voorburg kunnen doorgaan. Dat heeft de gemeenteraad beslist. Aan de Van Ruysdaellaan gaat het om 155 woningen, aan het Westeinde om zes.

Aan de Van Ruysdaellaan verdwijnt het daar nu staande kantoorgebouw. In de plaats daarvan komen woningen. Of het nieuwe gebouw zeven dan wel zes etages hoog wordt, wordt later bezien. Daarbij speelt een rol of er in de toekomst nog behoefte is aan werkruimten voor zzp’ers zoals die nu voor de begane grond zijn voorzien.

De omwonenden willen dat de bouwhoogte tot zes etages wordt beperkt. Een voorstel van D66 en GBLV om het daar nu toe te beperken werd met alleen de stemmen van die twee fracties voor, verworpen. CDA en PvdA dienden een motie in om daarover later te beslissen. Die werd aangenomen met VVD, GroenLinks en ChristenUnie-SGP tegen.

Bij de bouw aan het Westeinde ging het vooral nog over overlast voor omwonenden wegens twee warmtepompen die aan de gebouwen komen. De ontwikkelaar heeft echter toegezegd die zodanig ‘in te pakken’ dat aan nieuwe normen inzake geluidoverlast – die pas in april ingaan – wordt voldaan. Een D66-motie waarin dit werd vastgelegd werd aangenomen. Tegen stemden VVD, drie leden van het CDA, PvdA en ChristenUnie-SGP.

Ook een tweede motie van D66 haalde het. Daarin wordt gevraagd de bouwactiviteiten Westeinde af te stemmen met die aan de Fonteinkerk en het Integraal kindcentrum Heeswijk (allen binnen 100 meter van elkaar) zodat de overlast voor omwonenden beperkt wordt. Tegen waren VVD en GroenLinks.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com