Nieuws
Zes extra maatregelen voor schone lucht

B&W nemen zes extra maatregelen om een schone lucht te bevorderen. Dat gebeurt op basis van het Schone lucht akkoord (SLA) dat op 8 juli 2020 werd ondertekend. De ondertekenaars willen tussen 2016 en 2030 een gezondheidswinst van 50 procent halen door maatregelen tegen luchtvervuiling.

De zes maatregelen, die gelden voor de periode 2021-2024, zijn:

= doelstellingen inzake schonere lucht opnemen in het Verkeers- en vervoersplan. Het gaat dan om minder uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide,

= emissie-eisen opstellen voor duurzaam bouwen erop gericht om in 2030 de lucht niet meer te vervuilen,

= emissie-eisen opnemen in vergunningen voor bedrijven zodra dit mogelijk is. De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) zou dit moeten controleren. De eisen kunnen mogelijk gekoppeld worden aan energiebesparing,

= een regionaal stookalert zal door de gemeente via website en social media worden doorgegeven,

= bij klachten die via stookalert.nu binnen komen zal de gemeentelijke dienst handhaving actief worden mits het gaat om herhaalde klachten over een bepaalde plek. De handhavers richten zich op voorlichting, bewustwording en bemiddeling,

= per wijk komt er aandacht voor het effect van houtstook op gezondheid en hinder. Dit in relatie met de energie omwenteling. Zodra er een zogenoemde ‘toolkit’ is en een meetmethode wordt deze bij overlast gebruikt.

B&W claimen verder dat er een grote overlap bestaat met het Actieplan luchtkwaliteit, het Klimaatplan, de energie omwenteling en het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. Maatregelen die daar in staan gaan gewoon door.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com