Nieuws
Provincie heeft hoge ambitie voor de fiets

Het fietsnetwerk verbeteren, meer stallingen bij stations, rijksbruggen beter toegankelijk maken voor fietsers en zorgen dat nieuwe woningbouwlocaties goed met de fiets bereikbaar zijn. Dat is de ambitie van Zuid-Holland die staat opgeschreven in het Nationaal toekomstbeeld fiets op hoofdlijnen, een eerste inventarisatie van mogelijke fietsinvesteringen in heel Nederland voor de komende jaren.

Gemeenten, provincies en vervoerregio’s hebben op een rijtje gezet wat er mogelijk is om een landelijk dekkend netwerk van hoofdfietsroutes met goede fietsenstallingen te realiseren. Dat heeft een eerste inventarisatie opgeleverd, waarin voor enkele miljarden aan mogelijke investeringen opgesomd staan. Samen met Rijk hebben zij dit, in het fietssamenwerkingsverband Tour de Force, opgeschreven in het Nationaal toekomstbeeld fiets op hoofdlijnen, dat door staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) en Henk Brink (voorzitter Tour de Force) is gepresenteerd.

Het aantal afgelegde fietskilometers neemt elk jaar toe. Het Nationaal toekomstbeeld fiets op hoofdlijnen is daarom een waardevolle aanvulling op de projecten die de provincie al uitvoert of waar het aan meebetaalt, of kan ervoor zorgen dat ze eerder worden uitgevoerd. ,,Meer mensen die vaker en verder fietsen als alternatief, dat is ons doel”, zegt gedeputeerde Floor Vermeulen. ,,Het bereikbaar houden van de provincie is belangrijk voor het functioneren van de Nederlandse economie, maar ook voor de aantrekkelijkheid om er te zijn. Fietsen is bovendien goed voor de gezondheid en het milieu. Een aantrekkelijk en veilig fietsnetwerk is daarom van groot belang. Ik ben dan ook blij met dit gezamenlijke toekomstbeeld dat ambitie uitstraalt.”

Veel infrastructuur, waaronder bruggen en tunnels, moet in de komende jaren vervangen worden. Tijdens en na de werkzaamheden is het van belang dat inwoners de mogelijkheid hebben om voor de fiets te kiezen als een gezond, goedkoop, veilig en milieuvriendelijk alternatief. In de hoop dat ze op de lange termijn ook blijven fietsen. Door een hoogwaardig fietsnetwerk versneld aan te leggen en het aantal fietsenstallingen bij (bus)stations uit te breiden, kunnen meer inwoners en bezoekers hun werk of afspraak per fiets bereiken.

Zuid-Holland kent ook een aanzienlijke woningbouwopgave: tot 2030 komen er 200.000 woningen bij. Deze groei vraagt om slimmer gebruik van de beschikbare ruimte. Een toename van het fietsgebruik is van cruciaal belang om onze steden en recreatiegebieden bereikbaar te houden. Dat doen we onder het motto ‘eerst bewegen, dan bouwen’. Daarom willen we de komende jaren investeren in de bereikbaarheid van nieuwbouwlocaties per fiets, of de combinatie fiets en openbaar vervoer.

De komende tijd gaan de betrokken partijen met elkaar aan de slag om samen te kijken welke maatregelen het meest kansrijk zijn, en wat het meest prioriteit heeft. In het najaar verwachten ze met een nader uitgewerkt toekomstbeeld fiets te komen, als basis voor toekomstige investeringsbeslissingen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com