Nieuws
CDA pleit voor ander tracé tram/lightrail

Het tracé van een tram dan wel lightrail tussen Den Haag CS, Binckhorst, Rijswijk en Delft moet niet via de Binckhorstlaan/Prinses Mariannelaan (Voorburg-West) en Geestbrugweg lopen doch vanaf de Binckhorstlaan en Jupiterkade met een brug over de Trekvliet naar de Broekslootkade en de Haagweg. Dat stelt CDA-gemeenteraadslid Jan Hendriks in vragen aan wethouder Astrid van Eekelen. Hij wil een nieuw snel onderzoek naar deze variant.

Hendriks noemt de door hem geopperde verbinding ‘wel haast perfect’ voor de ontsluiting van de Binckhorst voor openbaar vervoer en langzaam verkeer terwijl de Geestbrug wordt ontlast. In 2008 werd het tracé na een onafhankelijk onderzoek aan de Haagse gemeenteraad als beste oplossing is gepresenteerd. De Haagse raad wees het tracé echter af zonder enige consultatie met de collega’s in Leidschendam-Voorburg, aldus Hendriks.

‘Is de informatie correct dat deze variant het best inpasbaar was en de kosten relatief beperkt bleken? Klopt het dat ook de gemeente Rijswijk aan deze variant de voorkeur gaf? Is het college van B&W ervan op de hoogte dat langs dit tracé een nagenoeg ononderbroken OV-lijn kan worden gerealiseerd zonder dat het tracé door gemotoriseerd verkeer wordt doorsneden?’

‘Klopt het dat een tracé nagenoeg zonder bochten zou kunnen aangelegd over Haags grondgebied tot aan het kruispunt van de Haagweg, waar kan worden aangesloten op bestaande OV-lijnen? Klopt de constatering, dat de plaatselijke verbreding van de Trekvliet niet meer opportuun is vanwege de verplaatsing van de asfalt- en betoncentrale? Zou versmalling van de Trekvliet daarmee kunnen worden overwogen?’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com