Nieuws
Polder wordt weidevogelgebied

In de Meerpolder tussen Stompwijk en Zoetermeer komt een weidevogelgebied van 26 hectare. De overeenkomst daartoe is door boeren, Staatsbosbeheer en de Provincie Zuid-Holland getekend. In 2019 stelden B&W nog voor om in deze polder windmolens te gaan neerzetten. Dat plan werd toen onder druk van de gemeenteraad geschrapt. Volgens de raad is er in Leidschendam-Voorburg geen geschikte plek te vinden voor de bouw van windmolens. De gemeente gaat nu samen met Zoetermeer, Hoogheemraadschap Rijnland en de provincie, de inrichting van het gebied vorm geven. Er komt meer water in de polder en er wordt ‘drassige grond’ gerealiseerd. Tevens komt er een vogelkijkpunt. Binnenkort worden de vergunningen aangevraagd voor de benodigde werken: verplaatsen van grond, aanbrengen en verwijderen van verharding en het aanbrengen en verwijderen van hekken, het aanpassen van waterlopen en bruggen. Als de vergunningen voor de zomer verleend zijn wordt er na de zomer gestart met de werkzaamheden. (foto Natuurmonumenten)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com