Nieuws
Zuid-Holland investeert €500.000 in toerisme

,,Toerisme heeft een belangrijke functie in Zuid-Holland. Voor onze economie, voor onze werkgelegenheid en voor de ontspanning van inwoners en gasten”, stelt gedeputeerde Willy de Zoete (Economie en Cultuur & Erfgoed). Daarom heeft provincie Zuid-Holland €500.000 beschikbaar gesteld om met voorstellen te komen die zowel bijdragen aan de toeristische ontwikkeling van Zuid-Holland als ook bijdragen aan maatschappelijke opgaven, zoals het behoud van erfgoed, digitalisering van het MKB en agrotoerisme. Van de 88 aanvragen die via de subsidieregeling Toerisme Zuid-Holland zijn ingediend, is aan 10 projecten het beschikbare bedrag besteed.

Toerisme heeft een belangrijke toegevoegde waarde voor de inwoners van Zuid-Holland. Dit is extra zichtbaar geworden door de coronamaatregelen waardoor de branche harde klappen krijgt. Dit blijkt ook uit de vertegenwoordiging van diverse sectoren onder de aanvragers. Het gaat daarbij om: ondernemers (39%), stichtingen (27%), gemeenten (12%), natuurorganisaties (8%), toeristische marketingorganisaties (7%) en overige partijen (7%) vanuit de gehele provincie.

De indieners hebben een hoge mate van creativiteit aan de dag gelegd. De subsidieregeling bood onder andere mogelijkheden om met voorstellen te komen die inspelen op de huidige coronabeperkingen. Vanwege het grote aantal aanvragers kan niet iedereen subsidie krijgen. Gedeputeerde Staten zullen aan Provinciale Staten voorstellen om de regeling opnieuw open te stellen. Later dit jaar wordt hierover besloten. (foto Provincie ZH)

.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com