Mening
Blog: Op naar 16 maart 2022!

(In de serie maandelijkse columns van fractieleiders in de gemeenteraad dit maal een bijdrage van Frank Rozenberg, fractieleider GBLV)

De column van Tommy Wieringa (Allerlei over Omtzigt) dit weekend in de NRC, leidde me naar CDA-coryfee Herman Wijffels die in hetzelfde NRC zich afvroeg welke bestuursstijl Nederland wil: ‘De klassieke industriële bestuursstijl, command and control van bovenaf. Of een open bestuursstijl waarbij de regering zich voluit laat controleren door het parlement en dialoog mogelijk is’.

Het hoeft geen betoog dat alle fracties in de Tweede Kamer met uitzondering van de VVD voor Pasen hebben afgerekend met in hun ogen de representant van die eerste bestuursstijl. Tegelijkertijd is in de politiek niets wat het lijkt. Over een paar weken kunnen sommige van die partijen met hetzelfde gemak en met droge ogen verklaren dat ze blij zijn dat ze bij kunnen dragen aan het landsbelang door zitting te nemen in een kabinet waarvan Rutte de premier is.

De situatie in Leidschendam-Voorburg is niet veel anders. We kennen allemaal de formulering waarmee GroenLinks na de zomervakantie 2020 toetrad tot het college: in de coronatijd is bestuurlijke stabiliteit noodzakelijk. Een half jaar later was hetzelfde GroenLinks vergeten hoe men voor sociale woningbouw in het algemeen en in het plan Schakenbosch in het bijzonder had gestreden.

De prioriteiten die het college van B&W eenzijdig voor 2021 heeft bepaald, is een illustratie van het command and control van bovenaf. De gemeenteraad werden die prioriteiten per raadsbrief meegedeeld en het duurde vrij lang voordat het bij de coalitiepartijen doordrong wat GBLV/Gemeentebelangen en D66 als bezwaar zagen tegen deze gang van zaken. Prioriteiten stellen is een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. Niet van het college van B&W.

De burgemeester sloeg vervolgens ook nog de plank mis met een betoog om vooral samen in de coronacrisis op te trekken. Dat is natuurlijk een oproep die iedereen zal ondersteunen. Het was alleen pijnlijk dat de burgemeester verzuimd had om in het college van B&W ook die oproep te doen. Hij had moeten waarschuwen dat een raadsbrief met eenzijdige prioriteiten van het college niet handig is als je samen iets wilt doen.

GBLV/Gemeentebelangen is een lokale partij. Het Haagse politieke gekonkel is aan ons niet besteed. Wij gaan uit van het lokale belang van inwoners, bedrijven, verenigingen/stichtingen en maatschappelijke organisaties. Wij zitten meer op de lijn van dialoog, samenwerken en kritisch kunnen zijn op wat het college aan de raad voorlegt, maar ook op de lijn van met ideeën komen die verder gaan dan het hier en nu. Dat is lastig voor een coalitie en een college met een ander referentiekader.

Op 16 maart 2022 kunt u als inwoner uw keuze voor de gemeente weer bepalen. Gaat u voor command and control of dialoog? Wat uw keuze ook is: Samen maken we Leidschendam-Voorburg!

(Frank Rozenberg, fractievoorzitter GBLV/Gemeentebelangen. rozenberg@gblv.nl)