Mening
U zegt het maar: Stexit

Na de berichten in de lokale pers en sociale media omtrent onder andere mijn uitgesproken zorgen over de toekomst van Stompwijk en een mogelijke aansluiting bij Zoeterwoude, is er achter de schermen vooral veel gesproken. De boodschap is aangekomen in Leidschendam-Voorburg en ik heb inmiddels een goed gesprek gehad met burgemeester Klaas Tigelaar. In mijn hoedanigheid als adviesraadslid heb ik inmiddels ook 2 online meetings met het college van B&W mee mogen maken, waarbij ik nogmaals mijn zorgen geuit heb. Ook heeft GBLV schriftelijke vragen gesteld aan de raad. B&W hebben op deze vragen formeel geantwoord , wat u ook in de pers heeft kunnen lezen.

Mocht U die vragen/antwoorden gemist hebben, ga dan even naar de website. Samenvattend antwoord B&W LV: ‘Stompwijk is als een van de drie kernen een onlosmakelijk onderdeel van de ge-meente. Het gemeentebestuur zal blijven investeren in een vitaal, levendig en toe-komstbestendig Stompwijk. Het college is dus geen voorstander van afscheiding van Stompwijk richting Zoeterwoude. Wel wil het college in gesprek met de inwoners om over de gevoelens die in Stompwijk leven te praten. Met de Adviesraad Stompwijk is dan ook afgesproken in de komende tijd samen te bezien hoe om te gaan met de gevoelens die onder een deel van de inwoners van Stompwijk leven’.

Prachtige woorden natuurlijk! De meeste Stompwijkers zullen zeggen: ,,Eerst zien, dan geloven.’’ En gezien het verleden hebben ze daar geen ongelijk in. Wel valt er plotseling meer activiteit te bespeuren en doet wethouder Rouwendal nu zijn best om via een raadsbrief bouwplannen versneld door de raad te krijgen. Gelukkig maar. Maar nemen we hiermee ook de gevoelens weg die in er in Stompwijk leven? Naar mijn mening niet. Er is meer aan de hand.

Uit de gebiedsanalyse van medio 2020 blijkt overduidelijk dat het buitengebied met daarin de kern Stompwijk op zoek is naar haar identiteit. Het gebied wordt langzaam maar zeker ingeklemd door ‘stadsparken’ de Noord AA, de N3MP en de Vlietlanden, maar wat betekent dat voor Stompwijk? Moet Stompwijk als toegangspoort naar het Groene Hart ‘dienstig’ zijn aan de naar weids groen hunkerende stedelingen. Hoor je als poortwachter bij het achterliggende weidegebied of bij de stad? Agrarisch? Recreatief? Biodiversiteit? Opvolging? Terug naar de natuur? Veel vragen, veel antwoorden maar eigenlijk weten we het niet. We zitten, toekomstgericht kijkend, in een ‘identiteitscrisis’.

In mijn schrijven van 22 februari deed ik een oproep om met wat meer mensen een groepje te vormen en zelf heb ik ook een aantal mensen benaderd die hun sporen in het dorp verdienen of verdiend hebben. Resultaat is dat afgelopen donderdag 1 april (geen grap) een ‘stuurgroepje’ gevormd is van 8 personen, die zich in willen zetten voor een visievorming, de uitwerking van een concept voor ‘Identiteit van het dorp’, strategie bepalen (uitgangspunten en doelen) en plan van aanpak (inclusief onderzoeksopzet).

Daarnaast een 12-tal personen die in de meedenkgroep zitten of op andere manieren wel hand- en spandiensten willen verrichten. De 1e meeting was al inspirerend en na enig aftasten, was een ieder het erover eens, dat we om te beginnen een zoektocht naar onze identiteit moeten opstarten. Want: ‘Als je niet weet wie je bent, weet je ook niet waar je bij hoort’! Belangrijk is hoe we Stompwijk mee kunnen nemen in dit proces. Voorlopig even onder de naam ‘Stexit?’. In een woord weet iedereen dan waar het over gaat. We zullen via www.stompwijk.nl en De Dorpsketting communiceren.

(Leo Oliehoek. oliehoekies@gmail.com)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com