Activiteiten
Zijn mijn tenen te lang of jouw voeten te groot?

Eind deze maand wordt een Webinar gehouden met als thema: ‘Zijn mijn tenen te lang of jouw voeten te groot?’ Met hoffelijkheid de verruwing te lijf?! De verruwing van de samenleving is een zorgelijke ontwikkeling. Wat is de remedie hiertegen? Wint hoffelijkheid uiteindelijk van hufterigheid?

Conflictdeskundige Caroline Koetsenruijter, Sybrand Buma, burgemeester van Leeuwarden en etiquette-expert Jan Jaap van Weering laten op 22 april hun licht schijnen op dit thema. Celliste Jobine Siekman verzorgt de muzikale omlijsting van deze avond, Janine van Niel treedt op als moderator.

De opbrengst van het Webinar komt ten goede aan het project ‘Kans’ en aan de stichting Niños de Guatemala. Project ‘Kans’ is onderdeel van het in Leidschendam gevestigde IBCE, de multiculturele welzijnsorganisatie gericht op integratie en economische ontwikkeling van statushouders. Beide doelen dragen bij aan de missie van de Soroptimisten om wereldwijd de rechten, positie en het leven van meisjes en vrouwen te verbeteren. Het webinar vindt plaats op donderdag 22 april van 20.00 uur tot 22.00 uur. Aanmelding en meer informatie via https://www.soroptimist.nl/voorburg-rijswijk/

Soroptimist Voorburg/Rijswijk e.o. is een serviceclub die deel uitmaakt van de wereldwijde organisatie van Soroptimist International. In meer dan 125 landen zetten circa 100.000 vrouwen hun kennis, vaardigheden en netwerk in om wereldwijd de positie van vrouwen en meisjes te verbeteren door middel van projecten en fundraising. De Unie van Soroptimistclubs (Nederland, Suriname en Curaçao) telt ruim 100 clubs met zo’n 3.500 leden.

De afdeling Voorburg/Rijswijk telt rond de 40 vrouwen die werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest in zeer uiteenlopende functies en beroepen. Betrokkenheid, inspiratie en motivatie van onze leden zijn de pijlers waarop de club is gebouwd. De projecten die zij steunen -ieder jaar een lokaal en een internationaal project- passen binnen een centraal thema dat ze jaarlijks vaststellen. Voor 2021 is het thema humor.