Nieuws
Nieuwe wensen inzake tracé tram/lightrail

De gemeenteraad heeft drie nieuwe ‘piketpalen’ geslagen inzake het tracé van een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding Den Haag CS, Binckhorst, Station Voorburg alsmede Den Haag CS, Binckhorst, Rijswijk, Delft. Dit door het aannemen van drie moties, telkens met algemene stemmen.

Zo verlangt de gemeenteraad dat alle inwoners van Leidschendam-Voorburg digitaal en schriftelijk alle relevante informatie over het project krijgen, goed leesbaar en duidelijk. En wel gedurende de looptijd van het hele project.

Daarnaast wil de raad dat er voor de verbinding naar Rijswijk en Delft onderzoek wordt gedaan naar een tracé via Jupiterkade, Broekslootkade Den Haag en Haagweg. Nu wordt alleen gekeken naar een verbinding via Binckhorstlaan, Prinses Mariannelaan en Geestbrugweg.

De gemeenteraad bepaalde verder dat het beeld van de huidige situatie naast of op Huygens Hofwijck op geen enkele wijze mag worden aangetast als gekozen wordt de verbinding naar Station Voorburg bovengronds door te trekken naar Zoetermeer.

Verantwoordelijk wethouder Astrid van Eekelen erkende dat er bij de communicatie ‘een valse start’ is gemaakt. Nu ligt er echter een goed communicatieplan. Zij zei de wens van de raad in deze over te nemen.

Het tracé via Jupiterkade en Broekslootkade zal de wethouder inbrengen in het beraad met de andere partijen in het project. Zij herhaalde daarmee een toezegging die zij eerder dit in antwoorden op vragen van CDA-gemeenteraadslid Jan Hendriks.

Het wens inzake Huygens Hofwijck noemde Van Eekelen ‘overbodig’ ,,want dit is staand beleid.’’ GBLV-gemeenteraadslid Monica Velù, indienster van het voorstel, gaf aan dat het met name de bedoeling is dat het tracé naar Zoetermeer ondergronds wordt aangelegd.