Nieuws
‘Nooit’ betaald parkeren in gemeente

Er komt ‘nooit’ betaald parkeren in Leidschendam-Voorburg. Er wordt ook geen onderzoek naar een mogelijke invoering van betaald parkeren gedaan. Dat heeft de gemeenteraad uitgesproken met 24 stemmen voor en tien tegen. Voor waren de grootste oppositiepartij GBLV en de coalitiepartijen VVD en CDA.

Het punt kwam aan de orde bij de bespreking van de Nota Parkeerbeleid die wethouder Astrid van Eekelen (VVD) heeft opgesteld. Daarin staat bepaald parkeren als een optie om de parkeeroverlast aan te pakken. Tegelijk wordt gesteld dat het niet moet in winkelgebieden (vanwege de concurrentiestrijd) en niet in woonwijken (vanwege de kosten van betaalzuilen).

De wethouder ging niet direct in op de uitspraak van de raad. Zij verwees naar het coalitieakkoord waarin staat dat parkeren gratis blijft. Zij noemde dat ‘een uitgangspunt’. Later dit jaar wil ze met een uitwerking van de Nota Parkeerbeleid komen in de vorm van een Plan van aanpak.

GroenLinks-gemeenteraadslid Marie-Christine van der Gronde noemde gratis parkeren ‘geen mensenrecht’. Zij stelde voor betaald parkeren wel als optie open te houden voor de toekomst. ,,Wat heb je aan gratis parkeren als er geen parkeerplekken zijn?”, zo vroeg zij zich af. Haar idee werd met de stemmen van GBLV, VVD en CDA tegen, afgewezen.

PvdA-gemeenteraadslid Delroy Blokland gaf aan dat het volgens hem juridisch onmogelijk is om uit te spreken dat er ‘nooit’ betaald parkeren in de gemeente komt aangezien het B&W en de gemeenteraad vrij staat op elk gewenst moment een ander besluit te nemen.

Charlotte Bos (D66) betoogde dat haar partij nu geen enkel middel om de parkeeroverlast aan te pakken wil weggooien ook al gaat D66 niet zo ver te zeggen dat betaald parkeren er moet komen.

Met algemene stemmen nam de raad een voorstel van het CDA aan om het parkeren in wijken rond de Mall in de gaten te houden en indien nodig maatregelen te nemen als blijkt dat daar bezoekers van het winkelcentrum hun wagens parkeren. De wethouder onthulde dat de gemeente in die wijken parkeersensoren gaat aanbrengen.

Ook met algemene stemmen bepaalde de gemeenteraad dat er in een nota over Mobiliteit en bereikbaarheid, onderdeel van een op te stellen Omgevingsvisie, aandacht moet zijn voor parkeren, inclusief elektrische auto’s en fietsen alsmede deelauto’s en de voorzieningen die daarvoor nodig zijn.