Nieuws
Uitbreiding bedrijfsterrein Westvlietweg

Het bedrijfsterrein Westvlietweg moet beter benut worden en worden uitgebreid. De uitbreiding moet liggen tussen het huidige bedrijfsterrein, de A12 en A4. Dat staat in een akkoord dat de provincie Zuid-Holland heeft gesloten met Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Delft over wonen en werken.

Het bedrijfsterrein ligt op Haags grondgebied. In 2020 presenteerde de BIZ (Bedrijven investeringszone) Westvlietweg al plannen voor uitbreiding van het bedrijfsterrein inclusief de aanleg van een zijtak van de Vliet zodat er ook een haven zou ontstaan. Bij de presentatie toonde de Haagse wethouder Saskia Bruines zich, mede namens haar Astrid van Eekelen (Leidschendam-Voorburg), erg enthousiast.

In het nu gesloten akkoord wordt het bedrijfsterrein formeel als ‘zoekgebied’ aangemerkt voor de toekomstige vestiging van milieuvervuilende bedrijven. Dat wil zeggen, bedrijven in een hoge milieucategorie. Het gaat dan om ondernemingen die elders weg moeten vanwege woningbouwplannen. Formeel is Leidschendam-Voorburg tegen de komst van die bedrijven naar de Westvlietweg.