Nieuws
Geld voor duurzaamheid en energie omwenteling

B&W willen in de periode 2021-2024 jaarlijks 1,875 miljoen euro uitgeven aan duurzaamheidsmaatregelen en maatregelen in het kader van de energie omwenteling. De uitgaven maken deel uit van een pakket dat tot 2050 loopt en waarvoor in totaal 46 miljoen euro beschikbaar is.

Dat heeft wethouder Jan-Willem Rouwendal de gemeenteraad bericht. Alle maatregelen zijn erop gericht de gemeente in 2050 CO2-neutraal te krijgen. Dat moet gebeuren door energiebesparing en het omschakelen op niet-fossiele brandstoffen.

Van de 1,875 miljoen gaat jaarlijks 222.500 euro naar het duurzaam maken van gemeentelijke gebouwen: twee panden per jaar. Dat moet leiden tot een CO2-reductie van 20 procent ten opzichte van 2020.

Jaarlijks gaat 432.500 euro naar het duurzaam maken van schoolgebouwen zodat de hoeveelheid energie die zij gebruiken met 10 tot 35 procent afneemt.

Nog eens 820.000 euro per jaar gaat op aan maatregelen om de dertien wijken in de gemeente af te laten stappen van gasgebruik en gas te vervangen door stroom en/of andere warmtebronnen. Per wijk kan gekozen worden voor andere maatregelen. Nog dit jaar komt daarvoor een strategisch document. Voor 2025 moet met twee wijken gestart worden.

Tenslotte gaat 400.000 euro per jaar op aan het stimuleren van inwoners en verenigingen van eigenaren (VvE) om iets te gaan doen aan energiebesparing, met name isolatie, zodat het verbruik met 35 procent afneemt. De 400.000 euro zal besteed worden aan subsidie.

Volgens de wethouder heeft de gemeente in het hele proces drie rollen: regie (bij wijkaanpak), voorbeeld (maatregelen aan eigen gebouwen en scholen) en stimuleren (subsidie inwoners en VvE).

Aan de gemeentelijke gebouwen wordt in de periode 2021-2024 890.00 euro besteed. Aan de schoolgebouwen 1,7 miljoen euro oplopend naar 6,3 miljoen euro in de periode 2031-2050. De wijkaanpak vergt in de periode 2021-2024 3,3 miljoen euro. Daarna loopt dat op naar 27,2 miljoen euro in de jaren 2031-2050. Voor de bewoners en VvE’s is er tot 2025 1,6 miljoen euro, tussen 2031 en 2050 is dat 11,6 miljoen euro.

Jan-Willem Rouwendal geeft aan dat de financiële middelen elke twee jaar opnieuw worden bekeken. Dat is nodig omdat nog niet duidelijk is hoeveel geld de rijksoverheid voor de operatie beschikbaar stelt, hoe het afzien van gas bij verwarming er precies gaat uitzien en welke nieuwe inzichten er de komende tijd ontstaan die een aanpassing van de plannen vergen.