Mening
Blog: Met alleen een fietspad redden we het helaas niet

(In de serie maandelijkse columns van fractieleiders in de gemeenteraad dit maal een bijdrage van Louise Kortman, fractieleider VVD)

We besluiten het komende jaar over een ontwikkeling die de toekomst van Voorburg en die van de Binckhorst voor tientallen jaren gaat bepalen; de aanleg van nieuw openbaar vervoer van en naar de Binckhorst. Of wij het leuk vinden of niet, er komen daar tienduizenden huizen en werkplekken met nog veel meer bewoners en werkenden. Bereikbaarheid van de wijk is enorm belangrijk. En dat gaat effect hebben op ons, dat kan niet anders. Wat mij betreft moet dat vooral een positief effect zijn. De Prinses Mariannelaan (PM laan) en Maanweg ter hoogte van de A12 staan nu al vaak muurvast in de spits. En de Maanweg lijkt nu meer op een straatracebaan. Aanpassing van de Maanweg en een goede OV verbinding is dus niet alleen nodig voor de Binckhorst zelf, maar ook voor Voorburg-West. Voor ons liggen er dus grote kansen, maar die moeten we wel grijpen. Als we niet oppassen krijgen we wel de lasten van de nieuwe wijk, maar niet de lusten.

Lag Voorburg-West eerst direct naast een bedrijventerrein waar je ’s avonds liever niet kwam, straks ligt er, als het goed is, een bruisende nieuwe en gezellige wijk. Wat mij betreft is er te weinig aandacht voor de positieve kanten en de kansen van deze ontwikkeling. Ook hebben we het steeds over wat we niet willen: geen aantasting van Opa’s Veldje, geen aantasting van Huygens Hofwijck, geen geluidsoverlast, geen bouwoverlast, geen parkeeroverlast, geen sluipverkeer. Wat we niet willen, weten we allemaal prima te verwoorden, en ook ik wil dat allemaal niet. Maar we moeten wel reëel zijn. Een wijk met tienduizenden inwoners ga je niet ontsluiten met alleen een fietspad. En de hoop dat iedereen ook de komende 40 jaar alleen thuis blijft werken lijkt ijdel.

Investeren in goed openbaar vervoer

Om straks juist wel de lusten te hebben en zo min mogelijk lasten is het belangrijk te strijden voor wat we wel willen, in plaats van alleen maar te zeggen wat we niet willen. We willen namelijk wél dat Voorburg ook in de toekomst goed bereikbaar blijft, op alle mogelijke manieren. Dat betekent dus investeren in goed openbaar vervoer. Met rechtstreekse verbindingen naar Delft, Zoetermeer en Scheveningen.

Wij willen wél dat die tienduizenden nieuwe inwoners van de Binckhorst, al is het maar een klein deel daarvan, hun weg vinden naar ons Huygenskwartier met haar winkels, horeca en zaterdagmarkt. Wij willen wel dat die duizenden mensen die straks op de Binckhorst komen te werken daar met het OV naartoe gaan en niet met de auto. Wij willen daarom wél hoogwaardig openbaar vervoer waar ook onze inwoners echt iets aan hebben. En om alles te laten slagen is het belangrijk dat inwoners van Voorburg-West goed meegenomen worden in de plannen. Hopelijk zorgt de klankbordgroep die nu is ingesteld voor meer wederzijds begrip.

Geen D66 trams over de Prinses Mariannelaan!

Waar ik wel duidelijk tegen ben is het plan van D66 om alle trams over de PM Laan en via het Westeinde te laten rijden. (link: https://vlietnieuws.nl/2020/10/24/d66-gebruik-bestaande-tramrails/) Op hun verzoek wordt deze variant nu ook onderzocht. Daar heb ik moeite mee. Want als we het hebben over de lasten en niet de lusten dan heb je het over die variant. Gelukkig is een petitie tegen dit voorstel al door honderden mensen getekend. Net als al deze ondertekenaars wil ik een oplossing die zoveel mogelijk over Haags grondgebied gaat met een ondergrondse aansluiting op Station Voorburg, die in de toekomst makkelijk doorgetrokken kan worden naar Zoetermeer, onder de Vliet door. En niet tot 2040 over de nu al zo drukke PM Laan. Dat is wat mij betreft de inzet. En dat geldt ook voor de route naar Delft.

Het is goed om kritisch te zijn op de Haagse plannen, dat ben ik ook, maar ik zie het wel positief in. Ik merk dat een grote groep inwoners dit ook zo ziet. Maar wat voor veel onrust zorgt is vooral de onduidelijkheid. Wordt het een tram, een bus, een lightrail, op plus 1, maaiveld of min 1, over de Regulusweg, de Maanweg of de PM laan? Allemaal verschillende opties met allemaal verschillende effecten. En dan heb ik het nog niet eens over alle varianten die er zijn op verdere details. Ik hoop dat er nu heel snel duidelijkheid komt over wat er precies nodig is en hoe het er dan uit kan komen te zien, daar kijk ik naar uit.

(Louise Kortman, fractievoorzitter VVD)

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com