Nieuws
Geld voor aanpak Station Laan van NOI

Het Kabinet stelt 1 miljard euro uit het Groeifonds beschikbaar voor het openbaar vervoer (OV) in de Randstad. Het geld zal benut worden voor het realiseren van extra spoor op de lijn Leiden-Dordrecht – met name het stuk tussen Delft en Schiedam – en de aanpak van Station Laan van NOI op de grens van Voorburg en Den Haag. Met het geld kunnen belangrijke eerste stappen gezet worden in de verdere versterking van het OV-netwerk in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Zo verbetert de bereikbaarheid, wordt woningbouw versneld en de economie structureel versterkt.

Van de samenwerkende partners in het programma MoVe (ministerie van IenW, ministerie van BZK, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland, gemeenten Rotterdam en Den Haag) reageert Marc Rosier, portefeuillehouder OV-ontwikkeling MRDH: ,,Deze bijdrage is een belangrijke erkenning van de betekenis van het openbaar vervoer voor de economie en het groeivermogen van onze regio en Nederland. Het is een belangrijke eerste stap in de realisatie van de hoognodige uitbreiding van ons OV-netwerk, maar hiermee zijn we er nog niet.”

,,Het OV in de regio speelt een cruciale rol bij grote maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, duurzame mobiliteit, een leefbare omgeving, een inclusieve samenleving en het stimuleren van economische groei. Tot 2040 komen er in de metropoolregio 400.000 mensen bij. Mensen die op zoek zijn naar een woning, werk en een leefbare omgeving. Die mogelijkheden kunnen we bieden, maar dan moeten we nú aan de slag met het realiseren van toekomstbestendig OV.”

,,Daarvoor is deze eerste bijdrage vanuit het Groeifonds noodzakelijk en dus van harte welkom. De middelen die we nu vanuit het Groeifonds krijgen – hoe fantastisch ook – zijn nog lang niet voldoende om de noodzakelijke ingrepen te bekostigen. Meerdere partijen onderschrijven het belang van investeren in OV in hun verkiezingsprogramma’s. Met een volgende regering moeten we doorpakken op wat nu in gang wordt gezet. Op die manier versterken we Zuid-Holland én Nederland.”

De plannen voor een schaalsprong OV in Zuid-Holland gaan verder dan een lightrail tussen Leiden en Dordrecht. In de verdere ambities wordt de OV-capaciteit sterk uitgebreid zoals het hoogwaardig OV- netwerk (HOV) in Rotterdam. Stedelijke verbindingen zouden versterkt moeten worden zoals in Den Haag met de Leyenburgcorridor (Den Haag CS-Loosduinen) en Koningscorridor (Scheveningen, Den Haag CS, Binckhorst, Voorburg, Zoetermeer, Gouda) en via een snelle OV-verbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam.

De gemeente Den Haag wil van Station Laan van NOI een nieuwe stadsentree maken. Dit in combinatie met grootschalige woningbouw aan beide kanten van het spoor. Het station zou ook een nieuwe naam moeten krijgen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com