Mening
Blog: Machteloos

Per 1 januari 2002 fuseerden de gemeenten Leidschendam en Voorburg tot één gemeente. Het was een bewuste actie van de lokale politiek erop gericht om Haagse overheersing beter het hoofd te kunnen bieden. Een Haagse overheersing die kort daarvoor met de zegen van het kabinet en de Raad van State vorm had gekregen in de annexatie van wat nu Leidschenveen en Forepark heet.

Nu, tien jaar later, strijdt Leidschendam-Voorburg opnieuw tegen Haagse overheersing. En net als destijds staat de gemeente machteloos tegenover de ambities van de grote buurman. Een buurman die zich bovendien gesteund weet door rijk, provincie en metropoolregio.

Hoe machteloos de gemeente wel niet is werd onlangs nog pijnlijk duidelijk uit een mail van wethouder Floor Kist. Onderwerp: de aanleg van een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding (HOV) tussen Den Haag CS, Binckhorst, Station Voorburg.

De bestuurder gaf daarin aan dat de gemeente onder ‘enorme’ druk staat van rijksoverheid, provincie, metropoolregio en gemeente Den Haag om ‘mee te bewegen’. Om daaraan veelbetekenend toe te voegen: ‘Dat hebben we voorlopig nog weten tegen te houden’.

Het gebruik van het woord ‘voorlopig’ geeft in deze de machteloosheid aan. Kist gaat er van uit dat Leidschendam-Voorburg zich uiteindelijk zal moeten voegen naar de wil van de rest.

Kist is een realist. Enkele weken geleden schetste hij al eens de gang van zaken bij vijf projecten langs de gemeentegrens: bouw op Appelgaarde 2-4, direct naast Station Mariahoeve; bouw rondom Station Laan van Nieuw Oost Indië; bouw op de Binckhorst; plannen voor de Vlietzoom (ten oosten van de Vliet). En, ook toen al, aanleg HOV Den Haag CS, Binckhorst en Station Voorburg met aftakkingen naar Delft (via Binckhorstlaan en Prinses Mariannelaan) en Zoetermeer (vanaf Station Voorburg)

Het plaatje was als volgt:

= Bouw Appelgaarde wordt door Den Haag gefrustreerd aangezien een strook grond langs het spoor van die gemeente is, tezamen met ProRail en NS,

= Bouw bij Laan van Nieuw Oost Indië vindt geheel op Haags grondgebied plaats. Leidschendam-Voorburg heeft alleen iets te zeggen over een herinrichting van de Van Alphenstraat,

= Bouw Binckhorst is uitsluitend een zaak van Den Haag. Is hun grondgebied,

= Openbaar vervoerverbinding is niet meer tegen te houden. Er kunnen hoogstens nog wat alternatieve tracés worden onderzocht als rijk, provincie, metropoolregio en gemeente Den Haag ermee instemmen,

= Vlietzoom is Haags grondgebied. Die gemeente ontwikkelt er plannen voor. Dat doet ook de provincie.

Kist stelde dat B&W in alle gevallen hoogstens door overleg kunnen proberen de besluitvorming te beïnvloeden. Verder riep hij politieke partijen op om hun collega’s in Den Haag en bij Provinciale Staten in te seinen over de belangen van Leidschendam-Voorburg in de hoop dat er dan aandacht voor komt.

Een overgave was het nog net niet maar het komt er wel dicht bij. Leidschendam-Voorburg eet genadebrood. Met name van Den Haag. En als die gemeente de kleine buur niet tegemoet wil komen, gebeurt er ook niets.

Leidschendam-Voorburg staat machteloos. In 2002 leek er met 74.000 inwoners nog een vuist te maken. Nu zijn het er 2000 meer maar de macht is afgenomen. Den Haag groeide over dezelfde periode van 450.000 naar 548.000 inwoners. Bovendien heeft Den Haag groeiambities daar waar die in Leidschendam-Voorburg nagenoeg ontbreken.

Wethouder Kist gaf aan dat B&W blijven inzetten op praten, niet op dwars liggen. Het resultaat zal achter hetzelfde zijn. Ergens in de toekomst staan er bij de gemeentegrens borden met de teksten ‘Leidschendam gemeente Den Haag’ en ‘Voorburg gemeente Den Haag’. Alleen in Stompwijk zal dat wellicht anders zijn: ‘gemeente Zoeterwoude’.