Nieuws
Bosshardt-huiskamer in de Koningkerk

De Koningkerk, Koningin Julianalaan hoek Bruijnings Ingenhoeslaan in Voorburg, krijgt een ‘Bosshardt-huiskamer’: een ontmoetingsplek waar jong, oud, arm en rijk, allochtoon of autochtoon welkom is. Het bestuur van de kerk en het Leger des Heils hebben daartoe een contract getekend.

In de Bosshardt-huiskamer, die eigenlijk ‘Bij Bosshardt’ heet, kunnen bezoekers terecht voor een kop koffie, een luisterend oor, gezellige maaltijden of andere activiteiten. ‘Iedere bezoeker is deelnemer. De een wat actiever dan de ander. De activiteiten die door Bij Bosshardt worden georganiseerd worden bepaald door de wensen en behoeften in de buurt’, aldus het Leger des Heils.

Normaliter is de ontmoetingsplek meerdere dagen per week geopend. Hoe dat er bij de Koningkerk uit gaat zien is nog niet bekend. Ook de opening van de Bosshardt-huiskamer moet nog bepaald worden. Volgens het Leger des Heils is het het belangrijkste dat de bezoekers van het steunpunt zelf aan zet zijn. Activiteiten zoals samen eten, knutselen, spellen doen worden door de bewoners zelf georganiseerd en hebben een belangrijke verbindende functie.

‘Bij Bosshardt voorkomt eenzaamheid en geeft mensen het gevoel erbij te horen. Buurtbewoners weten Bij Bosshardt te vinden en komen op deze manier uit een sociaal isolement. Het geeft contacten aan buurtbewoners die elkaar anders niet zouden ontmoeten. In de buurt weet men wat de ander bezighoudt en de bewoners krijgen een grotere betrokkenheid op elkaar. Problemen worden vroegtijdig gesignaleerd en wanneer nodig worden mensen doorverwezen naar professionele hulpverlening. De medewerkers van Bij Bosshardt hebben een belangrijke verbindende functie. Zij zijn de oren en de ogen van de buurt. Wanneer nodig kunnen zij bezoekers vroegtijdig doorverwijzen naar hulpinstanties’.

Majoor Alida Bosshardt was het gezicht van het Leger des Heils. Zij overleed in 2007.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com