Nieuws
Nieuwe jaarwisseling: 150.000 euro nodig

Een lasershow voor jong en oud; Een feest voor jongeren (sporthal de Fluit in Leidschendam); Een online gametoernooi en sport- en spelactiviteiten. Dat zijn onderdelen van een nieuwe manier waarop de jaarwisseling gevierd zou kunnen worden. Dat heeft burgemeester Klaas Tigelaar de gemeenteraad bericht. Die vroeg in juli 2020 om een andere invulling van de jaarwisseling.

Volgens Tigelaar moten marktpartijen en maatschappelijke partners de activiteiten organiseren, in samenwerking met een evenementenbureau. Er is naar schatting 150.000 euro voor nodig. Dat geld moet nog binnen de begroting worden vrijgemaakt, het liefst voor een periode van vier jaar.

‘De gemeente initieert de ontwikkeling, kan faciliteren en (mede) financieren, maar heeft daarnaast ook een rol als toetser, vergunningverlener, toezichthouder en handhaver van de openbare orde’, aldus Tigelaar. In wijken en buurten kunnen ook activiteiten georganiseerd worden met financiële steun worden van de gemeente. De organisatie is echter aan ondernemers, maatschappelijke organisaties en de inwoners.

Over het afsteken van vuurwerk meldt de burgemeester: ‘Andere gemeenten en de Vereniging Nederlandse Gemeenten raadden af dit vanuit de gemeente te (laten) organiseren. Het begeleiden van kinderen bij vuurwerk afsteken is vooral een taak van de ouders. Bovendien mag de doelgroep 18-minners, geen vuurwerk aanschaffen, behoudens fop- en schertsvuurwerk’.

‘De politie en de brandweer zijn om advies gevraagd. Voor beide organisaties geldt dat zij geen capaciteit kunnen vrij maken voor ondersteuning of toezicht bij de te organiseren activiteiten. Dat betekent dat voor de activiteiten een gedegen veiligheidsplan moet worden opgesteld, waarbij ook de beveiliging goed geregeld moet worden’.

Als risico’s van de ‘nieuwe jaarwisseling’ noemt Tigelaar: bovenlokale aantrekkingskracht van activiteiten, waardoor een te grote toeloop van bezoekers ontstaat, dat kan leiden tot ongeregeldheden, maar ook tot parkeer en verkeersoverlast; lokale/regionale relschoppers komen activiteiten (bewust) verstoren; buurtprotesten/actievoerders zijn tegen festiviteiten omdat zij overlast verwachten; geen bereidheid bij ondernemers, inwoners of maatschappelijke organisaties voor het organiseren van activiteiten in (bepaalde) wijken; exploitatierisico, bijvoorbeeld te weinig inkomsten uit kaartverkoop of sponsoring.

De gemeenteraad vroeg ook om het door de gemeente organiseren van een centrale ‘show’ rond de jaarwisseling inclusief het afsteken van vuurwerk. Daarover zegt de burgemeester niets. Eerder beweerde hij dat er in de gemeente geen geschikte plekken voor zoiets waren en dat er geen personeel was voor de ordehandhaving.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com