Nieuws
Den Haag zwijgt over tracé tram/lightrail

B&W hebben na vier maanden nog steeds niet gereageerd op een verzoek van een inwoner van Voorburg-West om een groot aantal documenten inzake het tracé voor een openbaar vervoerverbinding tussen Den Haag CS, Binckhorst en Station Voorburg vrij te geven. Het verzoek werd gedaan op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

De inwoner heeft zich inmiddels tot wethouder Astrid van Eekelen gewend met het verzoek naar collega’s in Den Haag aan te zetten tot actie. ‘Ik zal uw opmerking inbrengen in het bestuurlijk overleg en er bij mijn collega Van Asten op aandringen om uw WOB-verzoek zorgvuldig af te handelen’, reageerde de wethouder.

Het verzoek stamt van 11 december 2020. De inwoner vroeg om:

– alle informatie en communicatie in de vorm van gespreksverslagen, notulen, agenda’s, brieven en rapporten die betrekking hebben op de nieuwe OV-verbinding op het traject tussen Den Haag CS, de Binckhorst en Station Voorburg en de aansluitingen richting Delft en Zoetermeer;

– hieronder begrepen alle formele en informele communicatie tussen de gemeente Den Haag en derde partijen, waaronder projectontwikkelaar(s), onderzoeksbureaus, overige bestuursorganen, de gemeente Leidschendam-Voorburg, de Provincie Zuid-Holland, de Metropool Regio Rotterdam Den Haag, MoVe, (ambtelijke) commissies (waaronder programmabureaus, Bestuurlijk Overleg MIRT) en betrokken ministeries (waaronder Ministerie van BZK en Ministerie van IenW);

– de datum/data van plaatsing op de website www.binckhorstbereikbaar.nl van de volgende (thans ter beschikking gestelde) documenten, te weten: MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag (juli 2017); Schaalsprong openbaar vervoer Den Haag en regio (februari 2018); Préverkenning Schaalsprong regionale bereikbaarheid CID-Binckhorst (september 2018); Startdocument Verkenning regionale bereikbaarheid CID-Binckhorst (oktober 2018); Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen (november 2019);Rapport uitwerking Alternatieven; Rapport effectenstudies en Kansrijke Alternatieven.

Betrokkene zelf, die overigens anoniem wil blijven: ‘Ik vind dat de gang van zaken redelijk onverkwikkelijk en ik vind dat ik – en andere bewoners van Leidschendam-Voorburg en (potentiële) omwonenden – worden benadeeld door het uitblijven van een antwoord’.

De inwoner van Voorburg-West wijst er verder op dat de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg unaniem een motie heeft aangenomen waarin staat dat inwoners van Leidschendam-Voorburg recht hebben op alle relevante informatie rond het tracé Binckhorst.

Navraag bij Den Haag over het WOB-verzoek leverde als reactie op: ‘Ik kan u in ieder geval berichten dat wij op het moment nog steeds bezig zijn met uw WOB-verzoek en met de beoordeling van de daarvoor verzamelde documenten. Wij doen ons uiterste best om zo spoedig mogelijk op uw verzoek een besluit te nemen’.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com