Activiteiten
Jeu de Boules-lessen voor een euro

De Leidschendamse vereniging Grand Cru’82 organiseert in mei en juni jeu de Boules-lessen. Het gaat om vier lessen. Deelname kost vijf euro voor het hele pakket. Met de lessen wil de vereniging mensen de regels van het spel bijbrengen, techniek en tactiek. De lessen vinden plaats op zondag 2, 16 en 30 mei alsmede zondag 6 juni, telkens tussen 11.00 en 13.00 uur. Plaats van handeling: het verenigingsterrein aan Fluitpolderplein 1B. Voor nadere informatie en aanmelding kunt u terecht bij Dody Henze, telefoon 070 – 327 1472 of 06 – 1159 5651. Mailen kan ook: info@grandcru82.nl Er kunnen maximaal 30 mensen mee doen. Voor boules zorgt de vereniging, bij aanmelding krijgt u een boekje over Jeu de Boules toegezonden. (foto Grand Cru)