Mening
U zegt het maar: De stilte op het Raadhuis

Het is stil op het Raadhuis en in het gemeentelijke servicecentrum, direct daar tegen over. Logisch zult u zeggen want wegens de coronacrisis werken B&W en de ambtenaren van huis uit.

Klopt op zich. Maar dit keer is er iets anders aan de hand. B&W en de ambtenaren hebben zichzelf vrijaf gegeven tussen 22 april en 11 mei. Waarom zult u zich afvragen? Terwijl de collega’s in Den Haag maar ook bij de provincie Zuid-Holland gewoon door werken, gebeurt er in deze gemeente niets.

Gemeenteraadslid Jeroen van Rossum (GroenLinks) kreeg zelfs te horen dat zijn op 8 april gestelde vragen inzake de handhaving van coronamaatregelen in supermarkten ook minstens tot de week van 10 mei onbeantwoord bleven.

Pas toen enige gemeenteraadsleden daarover hun verontwaardiging uiten in een openbare vergadering beloofde burgemeester Klaas Tigelaar nog eens te bezien of de beantwoording niet toch sneller kon. Dat werd dus 22 april.

Nu klagen B&W en de ambtenaren al sinds vorig jaar over het vele werk dat zij moeten verrichten. Dat het gemeentelijke apparaat dat allemaal niet meer aan kan wegens een gebrek aan menskracht en de effecten van de coronacrisis.

Eerder dit jaar bepaalden B&W eigenhandig nieuwe beleidsprioriteiten voor dit jaar, waarbij menig ‘dossier’ naar 2022 werd doorgeschoven, om zo wat ‘lucht’ te krijgen. Dan komt een zelf bepaalde ‘vakantie’ toch wel vreemd over, ondanks Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag als reguliere ‘vrije dagen’.

Over vrij gesproken: op 13 juli is de laatste gemeenteraadsvergadering voor de zomervakantie. Op 5 oktober is dan pas de volgende. Na 7 december is er een pauze wegens de kerstvakantie tot 22 januari. En na 22 februari is er geen raadsvergadering meer vanwege de campagne voor de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart.

Het ritme van de gemeenteraadsvergaderingen zijn maatgevend voor de activiteiten van B&W en de ambtenaren. Met andere woorden: er komen nog vele stille vrije maanden aan. Dus waarom nu drie weken vrij? Niemand die het echt weet. En als de schoolvakantie als alibi gebruikt wordt: aangezien je wegens corona toch nergens heen kan/mag is dat ook maar een smoes.

(naam inzender bij redactie bekend)