Mening
Blog: Molensteen

(In de serie maandelijkse columns van fractieleiders in de gemeenteraad dit maal een bijdrage van Frank Rozenberg, fractieleider GBLV)

Eind april was voor GBLV/Gemeentebelangen het moment waarop we de Koning feliciteerden met zijn verjaardag en de gedecoreerden in onze gemeente met hun onderscheiding. Ook feliciteerden wij de PvdA met het feit dat zij een wethouderskandidaat hadden gevonden.

Het zal niemand zijn ontgaan dat de voordracht van de heer Rabin Baldewsingh als beoogd opvolger van wethouder Stemerdink tot een hoop commotie in Leidschendam-Voorburg heeft geleid. Zijn rol in de plaatsing van de windturbine aan de grens van onze mooie gemeente is men niet vergeten. Ook binnen mijn fractie en mijn partij zijn we dat niet vergeten.

Zoals bekend heeft GBLV/Gemeentebelangen zich volop ingezet om de komst van de windturbine tegen te houden. Mijn fractieleden Hans Peter Klazenga en Marien van Wijk hebben daar veel tijd en energie in gestoken. De bijeenkomst in een uitpuilende Partyboerderij Hijdra maakte duidelijk dat de Zeeheldenwijk en vele, vele anderen in Leidschendam-Voorburg niet op die ontsierende en overlastgevende windturbine zaten te wachten.

De windturbine is er gekomen. Een beroep op de gemeente Den Haag om niet tot plaatsing over te laten gaan, was aan dovemansoren gericht. Waar wij allen sprakeloos waren over deze plaatsing was Den Haag in de persoon van de verantwoordelijk wethouder Baldewsingh dat niet: ’Hoe kan nou één windmolen Leidschendam-Voorburg ontsieren?’.

Op 11 mei zal ons in de gemeenteraad formeel de vraag worden gesteld of wij de voordracht steunen. De voordracht die de PvdA in Leidschendam-Voorburg heeft gedaan om de heer Baldewsingh tot wethouder in onze gemeente te benoemen.

Hoe kunnen we in de gemeenteraad aan de ene kant met de bewoners van de Zeeheldenbuurt en alle andere bewoners van onze gemeente tegen de windturbine strijden en aan de andere kant instemmen met de benoeming van een wethouder die geen besef lijkt te hebben wat zijn opstelling heeft veroorzaakt?

Voor de fractie GBLV/Gemeentebelangen kan dat maar op één manier worden beantwoord: wij zullen tegen zijn benoeming stemmen.

Ik besef terdege dat onze helderheid op dit punt voor de PvdA en voor de persoon van de heer Baldewsingh niet prettig is. Die helderheid geven wij echter niet voor de PvdA en/of de heer Baldewsingh, maar die geven wij aan u als inwoner van Leidschendam-Voorburg.

Mocht de meerderheid van de gemeenteraad geen moeite hebben met de voordracht, dan is dat voor u als inwoners ook maar helder. Het coalitiebelang weegt dan zwaarder dan uw belang.

Maar laat ik eindigen waarmee ik begonnen ben: als de voordracht inderdaad tot benoeming leidt, dan zullen wij de heer Baldewsingh daarmee keurig feliciteren. Wij zijn vervolgens zeer benieuwd hoe hij de exploderende kosten in het sociaal domein gaat beteugelen. Dat wordt dan namelijk de volgende molensteen om zijn nek.

(Frank Rozenberg, fractievoorzitter GBLV/Gemeentebelangen www.gblv.nl Reactie? Mail naar: rozenberg@gblv.nl)