Nieuws
Bomenplan 2021: vijftien plekken groen

Morgen, dinsdag 4 mei, zal de Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg het Bomenplan 2021 aan wethouder Floor Kist aanbieden. In het plan staan 15 plekken waar snel meer groen moet komen, ook al om de zogenoemde hittestress aan te pakken. Het gaat bij de vijftien plekken om parkeerterreinen, grote stenen vlakten of ‘stenige’ straten (zonder veel bomen).

De vijftien plekken zijn: Zwanebloem Stompwijk, (achter) Nieuwstraat Leidschendam, Prins Frederiklaan Leidschendam, Burgemeester Sweenslaan Leidschendam, President Kennedyplein Leidschendam, Damplein Leidschendam, Oranje Nassaustraat Voorburg, Stationsplein Voorburg, Boutensstraat Voorburg, Bosboom Toussaintstraat Voorburg, Beijnenstraat Voorburg, Oosterlaanstraat Voorburg, Van Heurnstraat Voorburg, Fonteynenburghstraat Voorburg (ziekenhuisterrein), Paradijsstraat Voorburg.

Leidschendam-Voorburg kent diverse locaties waar op zomerse dagen hittestress optreedt. Vaak zijn dit locaties waar veel mensen wonen, winkelen of waar kinderen spelen. Hittestress zorgt voor lichamelijke klachten omdat mensen hun warmte niet kwijt kunnen. Maar het zorgt ook voor toename van ziekte-overdragende insecten, zoals de tijgermug. Hittestress heeft dus grote invloed op de leefbaarheid van onze verstedelijkte gemeente.

Mogelijke oplossingen zijn het aanplanten van meer (grote) bomen en van hoog opgaand groen, het leggen van een minder hitte-uitstralende bestrating zoals split, grind, schelpen, of poreuze klinkers, het aanleggen van grasstroken langs pleinen, straten en trambanen, het aanleggen van vijvers, fonteinen of andere waterpartijen en het vergroenen van (platte) daken en gevels.

De Stichting Duurzaam roept de gemeente op om de inwoners aan te moedigen én te ondersteunen om hun eigen woning en perceel te vergroenen. Maar ook om meer aandacht te geven aan groene initiatieven vanuit inwoners, wijken en organisaties. En nog belangrijker: deze initiatieven daadwerkelijk uit te voeren.

Concrete acties die Stichting Duurzaam vraagt van de gemeente:

-Maak een plan van aanpak Groen en Bomen, met als doel 800 bomen per jaar te planten, die nodig zijn om te voldoen aan het Nationale Klimaatakkoord,
-Benut ons Bomenplan 2021 en onze Toekomstvisie Groen 2021-2030 bij het opstellen van de gemeentelijke Omgevingsvisie,
-Maak een burgerinitiatieven-loket om het inwoners makkelijker te maken met goede groene plannen te komen, die ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden,
-Stel budget beschikbaar voor de uitvoering van het Bomenplan en de verdere vergroening van onze gemeente.