Nieuws
Dorpspomp in gebruik onder klanken van het carillon

De Stichting Mooi Voorburg stelt zaterdag 8 mei de dorpspomp in gebruik. Dat gebeurt onder een waterval van klanken van het carillon van de Oude Kerk. Tussen 14.30 en 15.30 geeft beiaardier Gerda Peters een carillonconcert, waarbij ze een aantal nummers op speciaal verzoek van de Stichting Mooi Voorburg speelt. Daarbij wordt zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij het thema water, zoals elke voorbijganger dat uit de pomp kan halen. Op een bord bij de pomp staat welke melodieën er worden gespeeld. Terwijl het carillon speelt wordt de pomp stilletjes van het slot gedaan en wordt het eerste emmertje gevuld. Dit keer zonder veel ceremonie – dat kan niet in verband met corona  – maar wel met feestelijke muziek, waarvan iedereen op gepaste afstand, verspreid over het gehele Huygenskwartier, kan genieten. De foto is er dan ook een uit het pré corona-tijdperk. (foto Ot Douwes)