Nieuws
Tien miljoen voor landbouw in Zuid-Holland

De komende 2 jaar komt ruim €10 miljoen beschikbaar voor boeren die werken aan vitale landbouw in Zuid-Holland. Het geld komt beschikbaar via de Europese regeling POP3. Het gaat onder meer naar het verbeteren van de waterkwaliteit, jonge landbouwers en de realisatie van natuur.

Het gaat om de openstelling van diverse subsidieregelingen, die samen optellen tot meer dan €10 miljoen. Hieraan dragen de provincie en waterschappen €5,1 miljoen bij. Meindert Stolk, gedeputeerde: ,,We werken in Zuid-Holland samen aan een vitale landbouwsector, van waterkwaliteit en bodem tot verduurzaming van stallen. Met aandacht voor de nieuwe generatie, waarvoor het soms lastig is te investeren. Terwijl ook zij die omslag moeten maken. Mooi dat de komende tijd veel geld beschikbaar komt om aan al die doelen te werken.”

Een groot deel van het bedrag komt beschikbaar voor het verbeteren van de waterkwaliteit: ruim €7 miljoen, wat wordt verdeeld over de beheergebieden van verschillende waterschappen. Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld de aanleg van natuurvriendelijke oevers en maatregelen die bodemdaling tegengaan.

Een vitale landbouwsector is ook een sector met een toekomst. Bedrijfsopvolging door jonge landbouwers is daarvoor een voorwaarde, maar een overname gaat gepaard met een hoge investeringslast. Met de subsidies voor jonge landbouwers wordt de investeringsdip na bedrijfsovername verkleind. De belangstelling voor de eerdere subsidie voor jonge landbouwers was groter dan verwacht. Daarom komt er €500.000 extra beschikbaar voor jonge landbouwers. Zij kunnen hiermee investeren in verduurzaming van het bedrijf, denk aan investeringen in koe matrassen, systemen voor precisiebemesting en machines voor zaaien/poten/planten tegelijk. (foto provincie ZH)