Nieuws
PvdA zoekt gesprek over windmolen en nieuwe wethouder

De PvdA wil bij inwoners van de Zeeheldenwijk peilen of die een gesprek willen met de beoogde PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh en diens uitlatingen over de komst van een Haagse windmolen vlak bij die buurt in december 2016. Destijds was Baldewsingh wethouder van Den Haag.

Op 27 april bracht de PvdA naar buiten dat Baldewsingh wethouder Nadine Stemerdink in B&W zou moeten opvolgen. Stemerdink vertrekt; zij wordt burgemeester van Voorschoten. Naar aanleiding van het PvdA-bericht ontstond op sociale media en elders een felle discussie waarin Baldewsinghs’ uitspraak dat Leidschendam-Voorburg toch geen last kon hebben van die windmolen centraal stond.

De beoogde wethouder stelde later dat de bouw van de windmolen geen zaak van Den Haag was. Men had de bouw alleen samen met de provincie Zuid-Holland mogelijk gemaakt. Baldewsingh gaf tevens aan ‘graag’ met de inwoners van de Zeeheldenwijk in gesprek te gaan gezien de emoties die daar rond de molen leven.

GBLV-fractieleider Frank Rozenberg liet gisteren in een blog voor Vlietnieuws weten dat zijn fractie tegen de benoeming van Baldewsingh zal stemmen als die in de gemeenteraad aan de orde komt (naar verwachting is dat op 11 mei). Dit vanwege diens opstelling in de windmolen-zaak.

Bij de andere oppositiepartij, D66, lijkt men vooralsnog niet genegen het GBLV-standpunt te delen. De Democraten willen een onderscheid maken tussen de persoon Baldewsingh – die nu benoemd moet worden – en de politicus Baldewsingh die destijds als Haags wethouder uitspraken deed.

Binnen de coalitie is er wrevel over de gang van zaken. Zo is de VVD niet te spreken over het feit dat de PvdA hen pas een uur voordat bekend werd gemaakt dat men Rabin Baldewsingh als opvolger van Nadine Stemerdink naar voren schoof, informeerde.

Bij het CDA is de houding van gemeenteraadslid Jan Hendriks opvallend. Nadat hij de PvdA eerst feliciteerde met de prima keuze Rabin Baldewsingh stelde hij later dat de historie (rond de windmolen, red.) wel eens een probleem zou kunnen zijn. Daarna bestempelde Hendriks de beoogde wethouder als ‘Rabin Baldewindmill’.

In zijn blog wees Rozenberg erop dat GBLV/Gemeentebelangen zich samen met de bewoners van de Zeeheldenwijk en vele andere inwoners van Leidschendam-Voorburg ingezet heeft om de komst van de Haagse windturbine op de grens van de gemeente te voorkomen. De windturbine ontsiert en geeft overlast.

Rozenberg: ‘Hoe kunnen we in de gemeenteraad aan de ene kant met de bewoners van de Zeeheldenwijk en alle andere bewoners van onze gemeente tegen de windturbine strijden en aan de andere kant instemmen met de benoeming van een wethouder die geen besef lijkt te hebben wat zijn opstelling heeft veroorzaakt?”